Analiz Hizmet Bedeli.

İndirim Bilgileri

Hitit Üniversitesi Personeli ve Öğrencilerine % 30,

Orta Karadeniz Üniversiteleri İşbirliği Platformu (OKÜP)’ na % 20,

Çorum Sanayisi için % 20,

Diğer Devlet Kurum ve Kuruluşları için % 15,

Mekanik Test Laboratuvarlarına her 300.000 TL’lik (KDV hariç) analiz/test gönderenlere %20 İndirim uygulanacaktır.KROMATOGRAFİK ANALİZ TEKNİKLERİ 


Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

 

Kalitatif Madde Analizi

Kütüphane Taraması Örnek Başına

Kantitatif Madde Analizi

Kantitatif İlave Bileşen Başına

Metot Geliştirme

GC-MSMS

90 TL/Adet

12 TL/ Adet

120 TL/ Adet

45 TL/ Adet

660 TL/ Adet

GC-MS

60 TL/ Adet

12 TL/ Adet

100 TL/ Adet

35 TL/ Adet

550 TL/ Adet

GC

55 TL/ Adet

-

110 TL/ Adet

25 TL/ Adet

440 TL/ Adet

GC-MS

Head Space

75 TL/ Adet

12 TL/ Adet

110 TL/ Adet

12 TL/ Adet

550 TL/ Adet

LC-MSMS

100 TL/ Adet

-

155 TL/ Adet

30 TL/ Adet

550 TL/ Adet

HPLC

70 TL/ Adet

-

100 TL/ Adet

25 TL/ Adet

550 TL/ Adet

Sarflar analizi talep eden kişi ya da kuruluş tarafından karşılanacaktır.

HPLC İle Glikoz, Fruktoz ve Sakkaroz Tayini

165 TL/Adet

HPLC ile HMF (hidroksimetilfurfural) Analizi

165 TL/Adet

Uçucu Yağ Eldesi

135 TL/Adet

Soxhlet Yöntemi ile Sabit yağ Eldesi

165 TL/Adet

Yağ Asidi Kompozisyonunun Belirlenmesi (GC-FID)

165 TL/Adet

Uçucu (Esansiyel) Yağ İçeriğinin Belirlenmesi (GC-MS)

165 TL/Adet

Organik asitler

1 adet numunede 1 adet organik asit tayini

165 TL/Adet

Eklenen her organik asit için 125TL eklenir 

Organik Asit Komposizyonu

550 TL/Adet

Alkol grubu (Etanol,Isopropanol,Metanol,Propanol)

110 TL/Adet

Vitamin Türevleri (α – tokoferol, β – tokoferol, γ – tokoferol, δ – tokoferol)

165 TL/Adet

LC-MS/MS ile 20 Adet Fenolik Bileşiğin Kalitatif Analizi

150 TL/Adet

LC-MS/MS ile 20 Adet Fenolik Bileşiğin Kantitatif Analizi

200 TL/Adet

 


 

Açıklama

Analiz Bedeli

GPC-SEC

Jel Geçirgenlik-Boyut Ayırım Kromatografisi

230 TL/Adet

 


Ayakkabı Analizleri

Analiz Türü

Açıklama

Analiz Bedeli

Ftalat Analizi

DINP-DEHP-DBP-DIDP-BBP-DNOP

74 TL/ Adet

Azo Boyar-22 Bileşen

Deri ve Tekstil numuneleri

65 TL/ Adet

Cr VI (Krom 6) Tayini

Kalorimetrik Yöntem

90 TL/ Adet

DOT (Dioktiltin ) Analizi

Organik Kalaylı Bileşen Testi

151 TL/ Adet

Kadmiyum (Cd) Testi

Yaş Yakma Yöntemi

65 TL/ Adet

PAH Analizi

Poliaromatikhidrokarbon Testi

180 TL/ AdetSPEKTROSKOPİK ANALİZ TEKNİKLERİ

 

Spektroskopik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

 

Açıklama

Analiz Bedeli

AAS

Alevli Analiz

45 TL (1-19 analiz)

35 TL/ Adet ( 20 + analiz)

Grafit Fırın ile Analiz (3000 K)

35 TL /Adet

Örnek Hazırlama ve Analiz (Numune Yakma + Element analizi ) (1-19 analiz)

85 TL/Numune

Örnek Hazırlama ve Analiz (Numune yakma + Element Analizi)  (20 + analiz)

75 TL/adet

UV-VİS

Çözünür madde analizi

12 TL/ Adet

FT-IR RAM.

FT-IR Spektrum Analizi

25 TL/Adet

Raman Spektrum Analizi

35 TL/Adet

Elementel Analiz

C, N ve S Miktarı (%) (1 - 10 analiz)

90 TL/Adet

C, N ve S Miktarı (%)(10 + analiz)

80 TL/Adet

H ve O Miktarı (%) (O miktarı cihaz tarafından hesaplanmaktadır) (1 - 10 analiz)

90 TL/Adet

H ve O Miktarı (%) (O miktarı cihaz tarafından hesaplanmaktadır) (10 + analiz)

80 TL/Adet

ICP-OES

1 Element Analizi (1-19 analiz)

75 TL/Adet

2 - 5 Element Analizi (1-19 analiz)

85 TL/Adet

5 - 10 Element Analizi (1-19 analiz)

95 TL/Adet

10-20 Element Analizi (1-19 analiz)

130 TL/Adet

20 üzeri element Analizi (1-19 analiz)

140 TL/Adet

1 Element Analizi (20 + analiz)

65 TL/Adet

2 - 5 Element Analizi (20 + analiz)

80 TL/Adet

5 - 10 Element Analizi (20 + analiz)

90 TL/Adet

10-20 Element Analizi (20 + analiz)

120 TL/Adet

20 üzeri element Analizi (20 + analiz)

135 TL/Adet

Örnek Hazırlama (Numune Yakma)

40 TL/AdetGIDA ANALİZ TEKNİKLERİ LABORATUVARI

Gıda Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Açıklama

Analiz Bedeli

Tekstür Analizi

65 TL/Adet

Protein Tayini

120 TL/Adet

Toplam Yağ Tayini – Süt ve süt ürünlerinde

85 TL/Adet

Tuz Tayini

15 TL/Adet

Küf ve Maya Sayımı

90 TL/Adet

Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı

90 TL/Adet

Toplam Koliform Sayımı (Katı Ortam)

75 TL/Adet

Staphylococcus aureus Aranması

100 TL/Adet


POLİMER ANALİZ LABORATUVARI

Polimer Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Cihaz Adı

Analiz Bedeli

Reometre

70 TL/ Adet

Mikser, Ekstruder, Laboratuvar Tipi Mini Enjeksiyon Kalıp Hazırlama Cihazı

165 TL/ Gün

Erime Akış İndeksi Cihazı (MFI)

90 TL/ Adet

Isı Altında Deformasyon ve Yumuşama Noktası Sıcaklıkları Belirleme Cihazı (HDT-VICAT)

-


BİYOLOJİK ANALİZ TEKNİKLERİ LABORATUVARI

Biyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

 

Deney Adı

Deney Numunesi

Deney Ücreti TL//Adet

ELS1

Elisa okuyucu cihaz kullanımı

Tüm malzemeler

25 TL/ PLAKA(1-5 plaka)
19 TL/ PLAKA(5-10 plaka)
15 TL/ PLAKA(>10 plaka)
6 TL/ PLAKA(>30 plaka)

NAN1

Nano Drop ile Analiz

Total RNA miktarı
Total protein miktarı
Total DNA Miktarı

12 TL/Analiz

RTP1

Real Time PCR Deneyi

PCR cihazı Kullanımı

20 TL /(Plate )

Real Time cihaz PCR Kullanımı

25 TL /(Plate )

RNA- DNA İzolasyonu, cDNA Sentezi

30 TL /(örnek )

Real Time PCR Metod Geliştirme

1100 TL/Metod

EAJ1

Elektroforez Agaroz jel

 

45 TL/ (1-9 Örnek)

HEM1

Kan İle Etkileşim Deneyi
(Hemoliz)

Çözünebilir Biyomateryaller, Nanopartiküller, İlaç, Tıbbi cihaz,
Gıda Destek Malzemesi, Metal,
Seramik

550 TL/ (Örnek)

Hücre Kültürü Laboratuvarı

 

Deney Adı

Deney Numunesi

Deney Ücreti TL//Adet

SİT1

10993-5 Standartlarına göre Sitotoksisite

Çözünebilir Biyomateryaller, Nanopartiküller, İlaç, Tıbbi cihaz,
Gıda Destek Malzemesi, Metal,
Seramik

2200 TL/(Örnek)

SİT2

Sitotoksisite Deneyi (3 tekrarlı) MTT

Çözünebilir Biyomateryaller, Nanopartiküller, İlaç, Tıbbi cihaz,
Gıda Destek Malzemesi, Metal,
Seramik

1100 TL/(Örnek)

HSK1

Hücre Kültürü Saatlik Kullanımı

Temel Sarflar Dahil

90 TL/ Saat

Temel Sarflar Hariç

45 TL /Saat

HSK2

Hücre Kültürü Günlük Kullanımı

Temel Sarflar Dahil

165 TL/ Gün

Temel Sarflar Hariç

110 TL/ Gün

ANİ1

Apoptotik ve Nekrotik İndeksleme
 (double stanning)

 

990 TL/ (Örnek)

COİ1

CO2 İnkübatör kullanımı

 

12 TL/ (Gün)

BKK1

Biyogüvenlik Kabin Kullanımı

 

12 TL(0-2 Saat)

DÖS1


-86 oC Derecede Örnek Saklama Cihaz Kullanım

20 adet 2 ml ependorf tüpte ve saklama kutusu ile (Örnekler en fazla 6 ay süreyle saklanır)

110 TL

 

KATALİTİK & YÜZEY ANALİZ TEKNİKLERİ


 

Katalitik & Yüzey Analizleri Laboratuvarı

 

Analiz Adı

Analiz Bedeli

BET

Tek noktalı BET Analizi

80 TL

Çok noktalı BET analizi

110 TL

Çok Noktalı BET Analizi + Gözenek Boyutu

180 TL

ZetaSizer

Zeta Potansiyel

45 TL

Boyut

35 TL

 

8 Saati Aşan Deneylerde Saat Başı 10 TL Ek Ücret Talep Edilir


TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM)

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı

Analiz Kodu

Analiz Adı

Analiz Bedeli

SEM 1

1 Numune görüntü/analiz (ETD, CBS, LFD, ESEM dedektörleri ile)

90 TL/Adet

SEM 2

1 Numune görüntü/analiz (WetSTEM dedektörü ile)

120 TL/Adet

SEM 3

EDS Analizi (Nokta ve Alan Taraması)

40 TL/Adet

SEM 4

EDS Analitik Haritalama (Mapping)

120 TL/Saat

SEM 5

Numune hazırlama (altın ya da karbon kaplama) (6 adet numuneye kadar)

90 TL/1-6 Adet

SEM 6

Örnek Hazırlama (Kesme, zımparalama, parlatma)

30 TL/AdetISISAL ANALİZ TEKNİKLERİ LABORATUVARI

Isısal Analiz Laboratuvarı

Analiz Kodu

Analiz Adı

Analiz Bedeli

DSC 1

1 adet DSC Analizi

55 TL / Adet

DSC 2

1 adet Isı Kapasitesi Analizi (Normal Yöntem=boş kroze ve numune ölçümü olmak üzere 2 adet ölçüm alınır)

135 TL / Adet

DSC 3

1 adet Isı Kapasitesi Analizi (Safir yöntemi=boş kroze, numune ve safir ölçümü olmak üzere 3 adet ölçüm alınır)

200 TL / Adet

TGA 1

1 adet TGA Analizi

70 TL / Adet

TMA 1

1 adet TMA Analizi

70 TL / Adet

DMA 1

1 adet DMA Analizi

90 TL / AdetMEKANİK TEST LABORATUVARI-1

Mekanik Test Laboratuvarı-1

Analiz Kodu

Analiz Adı

Analiz Bedeli

PRE

Hidrolik Pres

12 TL/Adet

HDT 1

Hızlı Darbe Testi ( Oda Sıcaklığı)

100 TL/Adet

HDT 2

Hızlı Darbe Testi ( Düşük ve Yüksek Sıcaklıklar)

120 TL/Adet

TER

Termal Görüntü Ölçümü

25 TL/Görüntü

ULT

Ultrasonik Test

50 TL /Adet

PÜR

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü

35 TL/ Adet

STA 

Statik Test (Çekme /Basma / Eğme)

100 TL/Adet

YOR

BİYOMEKANİK YORULMA TESTLERİ

BMT 1

İmplant Yorulma Deneyi

8450 TL/Set

BMT 2

TS EN ISO 14801:2016 Kemikiçi Diş İmplantları için Dinamik Yükleme Deneyi

9550 TL/Set

BMT 3

ASTM F382 Metalik Kemik Plakalarının Statik+Yorulma Testi

7200 TL/Set

BMT 4

ASTM F382 Metalik Kemik Plakalarının Statik Testi

1650 TL/Set

BMT 5

ASTM F1798 Spinal Arthrodesis Implantların Boşluk Kapatma Testi / Fleksiyon-Ekstansiyon Testi

1650 TL/Set

BMT 6

ASTM F2193 Spinal Skeletal Sistemlerin Statik+Yorulma Testi

7200 TL/Set

BMT 7

ASTM F2193 Spinal Skeletal Sistemlerin Statik Testi

1650 TL/Set

BMT 8

ASTM F543 Biyomekanik Vidaların Eksenel Ayrılma Dayanımı Testi (Pull-Out Testi)

3900 TL/Set

BMT 9

ASTM F2077 Servikal Disk /Lumpar protezlerin Yorulma Testi

7200 TL/Set

BMT 10

ASTM F2077 Servikal Disk /Lumpar protezlerin Statik Basma Testi

1650 TL/Set

BMT 11

ASTM F2267 Servikal Disk /Lumpar protezlerin Eksenel Basma Testi

1650 TL/Set

BMT 12

ASTM F1541 Testi

6500 TL/Set

BMT 13

ASTM F564 Eğilmeli Yorulma Testi

7150 TL/Set

BMT 14

ASTM F564 Pull Out Testi

3800 TL/Set


MEKANİK TEST LABORATUVARI-2

Mekanik Test Laboratuvarı-2

Analiz Kodu

Analiz Adı

Analiz Bedeli

ANM

Aşınma Testi

110 TL/Adet

 

Aşınma Testi (Yağlı ortam)

220 TL/Adet

AKF

Atm. Kontrollü Fırın Kullanımı

55 TL/Adet

 

Atm. Kontrollü Fırın Kullanımı (İnert Gaz Ortamı)

110 TL/Adet

ÇDT 1

Çentik Darbe Testi ( Oda Sıcaklığı)

70 TL/Adet

ÇDT 2

Çentik Darbe Testi ( Düşük Sıcaklıklar)

90 TL/Adet

DAT

Data Logger

110 TL/Gün

KAK

Kaplama Kalınlığı Ölçümü

12 TL/Adet

STG

Starin-Stress Ölçümü*

110 TL/Gün*

BUR

Burulma Testi

135 TL/Adet

SER

Makro Sertlik Ölçümü

90 TL /Adet

KAL

Sıcak Kalıplama

35 TL/Adet

BMT 11

ASTM F1798 Fiksasyon İmplantların Burulma Testi

1550 TL/Set

BMT 12

ASTM F543 Biyomekanik Vidaların Burulma Testi

1550 TL/Set

BMT 15

ISO 13498 Diş İmplantlarının Burulma Testi

1650 TL/Set

OES

Optik Emisyon Metal Spektroskopisi

110 TL /Adet

Testlerde Gauge’lerin HÜBTUAM tarafından temin edilmesi durumunda Gauge türüne göre ücret alınmaktadır.PIV LABORATUVARI

PIV Laboratuvarı

Analiz Kodu

Analiz Adı

Analiz Bedeli

PIV 1

Parçacık Görüntülemeli Akış Ölçümü(PIV)

550 TL/Gün

PIV 2

Mikro Akış Parçacık Görüntülemeli Ölçümü (Micro-PIV)

660 TL/GünDİĞER CİHAZLAR

Diğer Cihazlar

Hizmet Bedeli

Liyafilizatör

2 TL /saat

Distile su

1 TL/Litre

Ultra saf su

3 TL/Litre

Kül Fırını

45 TL/gün

pH tayini

10 TL/tek kullanım

Mikrodalga fırın ile parçalama

50 TL/gün

Etüv kullanımı

4 TL/saat

Ultrasonik banyo

5 TL/ 3 saat

Hassas Terazi

5 TL/ 1 saat

Isıtıcılı manyetik karıştırıcı

12 TL/ saat

Vortex

5 TL/ 3 saat

Soxhlet ekstraksiyonu

30 TL/adet

Sıvı azot tankı-numune saklama (Aylık)

165 TL

Sıvı Azot (en az 3 LT)

3 TL/Litre  • Fiyatlara Standart madde bedelleri dahil değildir.
  • Fiyat listesinde belirlenen ücretlere KDV dahil değildir ve ücretler numune başınadır.
  • Posta/kargo bedelleri analizi talep eden kurum/kişiye aittir.
  • Örnek hazırlama ve diğer istekler ayrıca değerlendirilecektir.
  • Toprak Analiz Ücreti (Kısım 1): 90 TL/Adet (KDV dahil fiyat)
  • Yukarıdaki liste fiyatları 15 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerlidir.
  • Listede yer almayan diğer analiz talepleri için analiz türüne göre fiyatlandırma yapılacaktır.

Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum