BİLİMSEL TEKNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Menu

Analiz Hizmet Bedeli 12 Ocak 2017

İndirim Bilgileri


 • Hitit Üniversitesi Öğrencisi ve Personeline % 30,
 • Orta Karadeniz Üniversiteleri İşbirliği Platformu (OKÜP)' na % 20,
 • Çorum Sanayisi için % 20,
 • Diğer Devlet Kurum ve Kuruluşları için % 15 İndirim Uygulanacaktır.


KROMATOGRAFİK ANALİZ TEKNİKLERİ 

 

Kalitatif Madde Analizi

Kütüphane Taraması Örnek Başına

Kantitatif Madde
Analizi

Kantitatif İlave 
Bileşen Başına

Metot Geliştirme

GC-MSMS


80 TL/ Adet

10 TL/ Adet

110 TL/ Adet

40 TL/ Adet

600 TL/ Adet
GC-MS

55 TL/ Adet
10 TL/ Adet
90 TL/ Adet
30 TL/ Adet
500 TL/Adet 

GC

50 TL/ Adet

-

100 TL/ Adet

20 TL/ Adet

400 TL/ Adet

GC-MS
 
Head Space


65 TL/ Adet

10 TL/ Adet

100 TL/ Adet

10 TL/ Adet

500 TL/ Adet

LC-MSMS

90 TL/Adet

-

140 TL/ Adet

25   TL/ Adet

500 TL/ Adet
HPLC

60 TL/ Adet

-

90 TL/ Adet

20 TL/ Adet

500 TL/ Adet
Sarflar, analizi talep eden kişi ya da kuruluş tarafından karşılanacaktır. 

Sakkarit/Polisakkaritler/Tatlandırıcı/Şeker aminleri 

1 adet numunede 1 adet şeker tayini

150 TL/Adet

Eklenen her şeker için 100 TL eklenir

Şeker Kompozisyonu

500 TL/Adet

*Meyve ve Sebze Sularında HPLC İle Glikoz, Fruktoz, Sorbitol Ve Sakaroz Tayini (TSEN12630)

300 TL/Adet

Organik asitler

 

1 adet numunede 1 adet organik asit tayini
150 TL/Adet
Eklenen her organik asit için 125 TL eklenir.

Organik Asit Komposizyonu

500 TL/Adet

Alkol grubu (Etanol,Isopropanol,Metanol,Propanol) 

100 TL/Ade

İlaç Hammaddesi (Morfin,Paklitaksel, Pseudomorfin, Selekoksib, Tamoksifen vd.)

150 TL/Adet

Vitamin Türevleri (α – tokoferol, β – tokoferol, γ – tokoferol, δ – tokoferol)

150 TL/Adet

α - β - γ- δ - tokoferol/1 adet numunede

400 TL/Adet


 
Açıklama
Hizmet Bedeli
GPC-SEC
Boyut Ayırım Kromatografisi
210 TL/Adet
SPEKTROSKOPİK ANALİZ TEKNİKLE
Rİ

 

Açıklama

Hizmet Bedeli

 
AAS
Alevli Analiz

40 TL/Adet (1-19 analiz)
30 TL/Adet (20 + analiz)
Grafit Fırın ile Analiz (3000 K)
30 TL /Adet
Örnek Hazırlama ve Analiz (Numune Yakma + Element analizi ) (1-19 analiz)
75 TL/Numune
Örnek Hazırlama ve Analiz (Numune yakma + Element Analizi)  (20 + analiz)
65 TL/adet
UV-VİS
Çözünür madde analizi
10TL/ Adet
FT-IR RAM.
FT-IR Spektrum Analizi
20 TL/Adet
Raman Spektrum Analizi
30 TL/Adet
Elementel
Analiz
C, N ve S Miktarı (%) (1 - 10 analiz)
80 TL/Adet
C, N ve S Miktarı (%)(10 + analiz)
70 TL/Adet
H ve O Miktarı (%) (O miktarı cihaz tarafından hesaplanmaktadır) (1 - 10 analiz)
80 TL/Adet
H ve O Miktarı (%) (O miktarı cihaz tarafından hesaplanmaktadır) (10 + analiz)
70 TL/Adet
ICP-OES
1 Element Analizi (1-19 analiz)
65 TL/Adet
2 - 5 Element Analizi (1-19 analiz)
75 TL/Adet
5 - 10 Element Analizi (1-19 analiz)
85 TL/Adet
10-20 Element Analizi (1-19 analiz)
115 TL/Adet
20 üzeri element Analizi (1-19 analiz)
125 TL/Adet
1 Element Analizi (20 + analiz)
60 TL/Adet
2 - 5 Element Analizi (20 + analiz)
70 TL/Adet
5 - 10 Element Analizi (20 + analiz)
80 TL/Adet
10-20 Element Analizi (20 + analiz)
110 TL/Adet
20 üzeri element Analizi (20 + analiz)
120 TL/Adet
Örnek Hazırlama (Numune Yakma)
35 TL/Adet


GIDA ANALİZ TEKNİKLERİ LABORATUVARI

Açıklama
Hizmet Bedeli
Tekstür Analizi
60 TL/Adet
POLİMER ANALİZ LABORATUVARI


Cihaz Adı
Fiyat
Reometre
60 TL/adet
Mikser, Ekstruder, Laboratuvar Tipi Mini Enjeksiyon Kalıp Hazırlama Cihazı
150 TL/gün
Erime Akış İndeksi Cihazı (MFI)
80 TL/adet
Isı Altında Deformasyon ve Yumuşama Noktası Sıcaklıkları Belirleme Cihazı (HDT-VICAT)
-
  BİYOLOJİK ANALİZ TEKNİKLERİ LABORATUVARI

Biyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı
 
Deney Adı
Deney Numunesi
Deney Ücreti TL//Adet
ELS1
Elisa okuyucu cihaz kullanımı
Tüm malzemeler
20 TL/ PLAKA(1-5 plaka)
 15 TL/ PLAKA(5-10 plaka)
 10 TL/ PLAKA(>10 plaka)
 5 TL/ PLAKA(>30 plaka)
NAN1
Nano Drop ile Analiz
Total RNA miktarı
 Total protein miktarı 
 Total DNA Miktarı
10 TL/ANALİZ
RTP1
Real Time PCR Deneyi
PCR cihazı
 Kullanımı 
15 TL /(Plate )
Real Time cihaz PCR Kullanımı 
20 TL /(Plate )
RNA- DNA İzolasyonu, cDNA Sentezi 
25 TL /(örnek )
Real Time PCR Metod Geliştirme
1000 TL/Metod
EAJ1
Elektroforez Agaroz jel
 
40 TL/ (1-9 Örnek)
HEM1
Kan İle Etkileşim Deneyi
(Hemoliz)
Çözünebilir Biyomateryaller, Nanopartiküller, İlaç,
 Tıbbi cihaz,Gıda Destek Malzemesi, Metal,Seramik
500 TL/ (Örnek)

Hücre Kültürü Laboratuvarı
 
Deney Adı
Deney Numunesi
Deney Ücreti TL//Adet
SİT1
10993-5 Standartlarına göre Sitotoksisite
Çözünebilir Biyomateryaller, Nanopartiküller, İlaç,
 Tıbbi cihaz,Gıda Destek Malzemesi, Metal, Seramik
2000 TL/(Örnek)
SİT2
Sitotoksisite Deneyi (3 tekrarlı) MTT
Çözünebilir Biyomateryaller, Nanopartiküller, İlaç,
 Tıbbi cihaz, Gıda Destek Malzemesi, Metal, Seramik
1000 TL/(Örnek)
HSK1
Hücre Kültürü Saatlik Kullanımı
Temel Saflar Dahil
80 TL/ Saat
Temel Saflar Hariç
40 TL /Saat
HSK2
Hücre Kültürü Günlük Kullanımı 
Temel Saflar Dahil
150 TL/ Gün
Temel Saflar Hariç
100 TL/ Gün
ANİ1
Apoptotik ve Nekrotik İndeksleme
  (double stanning)
 
900 TL/ (Örnek)
COİ1
CO2 İnkübatör kullanımı
 
10 TL/ (Gün)
BKK1
Biyogüvenlik Kabin Kullanımı 
 
10 TL (0-2 Saat)
DÖS1

-86 oC Derecede Örnek Saklama Cihaz Kullanım
20 adet 2 ml ependorf tüpte ve saklama kutusu ile (Örnekler
 en fazla 6 ay süreyle saklanır)
100 TLKATALİTİK & YÜZEY ANALİZ TEKNİKLERİ


 
Açıklama
Hizmet Bedeli
BET ANALİZİ
 
Tek noktalı BET Analizi
70 TL/Adet
Çok noktalı BET Analizi
100 TL/Adet
Çok noktalı BET Analizi + Gözenek Boyutu
160 TL/Adet
8 saati aşan deneylerde saat başı 10 TL ek ücret talep edilir    
Açıklama
Hizmet Bedeli
 
ZETASİZER ANALİZİ
 
Zeta Potansiyeli Analizi
40 TL/Adet
Zeta Size Analizi (nano boyutta parçacık ölçümü)
Disperse yağ damlacıklarının çapı ve zeta potansiyeli tayini
30 TL/Adet
90 TL/AdetTARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM)

Analiz Kodu

Analiz Adı
Analiz Bedelİ

SEM 1 

1 Numune görüntü/analiz (ETD, CBS, LFD, ESEM dedektörleri ile)

60 TL / Adet

SEM 2

1 Numune görüntü/analiz (WetSTEM dedektörü ile)

100 TL/Adet
SEM 3
EDS Analizi (Nokta ve Alan Taraması)
30 TL / Adet
SEM 4
EDS Analitik Haritalama (Mapping)
100 TL / Saat 
SEM 5
Numune hazırlama (altın ya da karbon kaplama) (6 adet numuneye kadar)
60 TL/1-6 Adet 
SEM 6
Örnek Hazırlama (Kesme, zımparalama, parlatma)
20 TL/Adet


ISISAL ANALİZ TEKNİKLERİ LABORATUVARI

Analiz Kodu
Analiz Adı
Analiz Bedeli
DSC 1
1 adet DSC Analizi
50 TL / Adet
DSC 2 
1 adet Isı Kapasitesi Analizi (Normal Yöntem=boş kroze ve numune ölçümü olmak üzere 2 adet ölçüm alınır)
120 TL / Adet
DSC 3
1 adet Isı Kapasitesi Analizi (Safir yöntemi=boş kroze, numune ve safir ölçümü olmak üzere 3 adet ölçüm alınır)
180 TL / Adet
TGA 1

1 adet TGA Analizi
TGA-Kurutma Kaybı Analizi
60 TL / Adet
160 TL / Adet
TMA 1
1 adet TMA Analizi
60 TL / Adet
DMA 1
1 adet DMA Analizi
80 TL / AdetMEKANİK TEST LABORATUVARI-1


Analiz Kodu
Analiz Adı
Analiz Bedeli
PRE 
Hidrolik Pres
10 TL/Adet
HDT 1
Hızlı Darbe Testi ( Oda Sıcaklığı)
80 TL/Adet
HDT 2 
Hızlı Darbe Testi ( Düşük ve Yüksek Sıcaklıklar)
100 TL/Adet
TER 
Termal Görüntü Ölçümü
20 TL/Görüntü
ULT 
Ultrasonik Test
45 TL /Adet
PÜR 
Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü
30 TL/ Adet
STA  
Statik Test (Çekme /Basma / Eğme)
80 TL/Adet
YOR 
BİYOMEKANİK YORULMA TESTLERİ
BMT 1
İmplant Yorulma Deneyi 
6.500 TL/Set
BMT 2
TS EN ISO 14801:2016 Kemikiçi Diş İmplantları için Dinamik Yükleme Deneyi
7.755,70 TL/Set
BMT 3
ASTM F382 Metalik Kemik Plakalarının Statik+Yorulma Testi
6000 TL/Set
BMT 4
ASTM F382 Metalik Kemik Plakalarının Statik Testi
1500 TL/Set
BMT 5
ASTM F1798 Spinal Arthrodesis Implantların Boşluk Kapatma Testi / Fleksiyon-Ekstansiyon Testi
1500 TL/Set
BMT 6
ASTM F2193 Spinal Skeletal Sistemlerin Statik+Yorulma Testi
6000 TL/Set
BMT 7
ASTM F2193 Spinal Skeletal Sistemlerin Statik Testi
1500 TL/Set
BMT 8
ASTM F543 Biyomekanik Vidaların Eksenel Ayrılma Dayanımı Testi (Pull-Out Testi)
3000 TL/Set
BMT 9
ASTM F2077 Servikal Disk /Lumpar protezlerin Yorulma Testi
6000 TL/Set
BMT 10
ASTM F2077 Servikal Disk /Lumpar protezlerin Statik Basma Testi
1500 TL/Set
BMT 11
ASTM F2267 Servikal Disk /Lumpar protezlerin Eksenel Basma Testi
1500 TL/Set
MEKANİK TEST LABORATUVARI-2

Mekanik Test Laboratuvarı-2
Analiz Kodu
Analiz Adı
Analiz Bedeli
ANM 
Aşınma Testi
100 TL/Adet
 
Aşınma Testi (Yağlı ortam)
200 TL/Adet
AKF
Atm. Kontrollü Fırın Kullanımı
50 TL/Saat
 
Atm. Kontrollü Fırın Kullanımı (İnert Gaz Ortamı)
100 TL/Saat
ÇDT 1
Çentik Darbe Testi ( Oda Sıcaklığı)
60 TL/Adet
ÇDT 2
Çentik Darbe Testi ( Düşük Sıcaklıklar)
80 TL/Adet
DAT 
Data Logger 
100 TL/Gün
KAK
Kaplama Kalınlığı Ölçümü
10 TL/Adet
STG
Starin-Stress Ölçümü* 
100 TL/Gün*
BUR
Burulma Testi
120 TL/Adet
SER
Makro Sertlik Ölçümü
80 TL /Adet
KAL
Sıcak Kalıplama
30 TL/Adet
BMT 11
ASTM F1798 Fiksasyon İmplantların Burulma Testi
1500 TL/Set 
BMT 12
ASTM F543 Biyomekanik Vidaların Burulma Testi
1500 TL/Set
OES
Optik Emisyon Metal Spektroskopisi
100 TL /Adet
Testlerde Gauge’lerin HÜBTUAM tarafından temin edilmesi durumunda Gauge türüne göre ücret alınmaktadır.


PIV LABORATUVARI

Analiz Kodu
Analiz Adı
Analiz Bedeli
PIV 1
Parçacık Görüntülemeli Akış Ölçümü(PIV)
500 TL/Gün
PIV 2
Mikro Akış Parçacık Görüntülemeli Ölçümü(Micro-PIV)
600 TL/GünDİĞER CİHAZLAR

Diğer Cihazlar
Hizmet Bedeli
Liyafilizatör
1 TL /1Saat
Distile su
1 TL/Litre
Ultra saf su
3 TL/Litre
Kül Fırını
40 TL/gün
pH tayini
5 TL/tek kullanım
Mikrodalga fırın ile parçalama
45 TL/gün
Etüv kullanımı
4 TL/saat
Ultrasonik banyo
5 TL/ 3saat
Hassas Terazi
5 TL/ 1saat
Isıtıcılı manyetik karıştırıcı
10 TL/saat
Vortex
5 TL/3 saat
Soxhlet ekstraksiyonu
25 TL/adet
Sıvı azot tankı-numune saklama (Aylık)
150 TL 
Sıvı Azot (en az 3 LT)
3 TL/Litre


Ø  Fiyatlara Standart madde bedelleri dahil değildir.

Ø  Fiyat listesinde belirlenen ücretlere KDV dahil değildir ve ücretler numune başınadır.

Ø  Posta/kargo bedelleri analizi talep eden kurum/kişiye aittir.

Ø  Örnek hazırlama ve diğer istekler ayrıca değerlendirilecektir.

Ø  Listede yer almayan diğer analiz talepleri için analiz türüne göre fiyatlandırma yapılacaktır.

Ø  Analiz Ücretleri aşağıdaki hesaba yatırılmalıdır.


Hitit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü


Çorum Ziraat Bankası IBAN:  TR78 0001 0000 7855 9733 2850 01

Ø