BİLİMSEL TEKNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Menu

Analiz Hizmet Bedeli 12 Ocak 2017KROMATOGRAFİK ANALİZ TEKNİKLERİ 

 

Kalitatif Madde Analizi

Kütüphane Taraması Örnek Başına

Kantitatif Madde Analizi

Kantitatif İlave Bileşen Başına

Metot Geliştirme

GC-MSMS

60 TL/ Adet

10 TL/ Adet

150 TL/ Adet

40 TL/ Adet

600 TL/ Adet

GC-MS

55 TL/ Adet

10 TL/ Adet

125 TL/ Adet

30 TL/ Adet

500 TL/ Adet

GC

50 TL/ Adet

-

100 TL/ Adet

20 TL/ Adet

400 TL/ Adet

GC-MS

Head Space

65 TL/ Adet

10 TL/ Adet

100 TL/ Adet

10 TL/ Adet

500 TL/ Adet

LC-MSMS

160 TL/Adet

-

300 TL/ Adet

60 TL/ Adet

600 TL/ Adet

HPLC

60 TL/ Adet

-

150 TL/ Adet

40 TL/ Adet

400 TL/ Adet

Sarflar analizi talep eden kişi ya da kuruluş tarafından karşılanacaktır

Sakkarit/Polisakkaritler/Tatlandırıcı/Şeker aminleri 

1 adet numunede 1 adet şeker tayini

150 TL/Adet

Eklenen her şeker için 100 TL eklenir

Şeker Kompozisyonu

500 TL/Adet

*Meyve ve Sebze Sularında HPLC İle Glikoz, Fruktoz, Sorbitol Ve Sakaroz Tayini (TSEN12630)

300 TL/Adet

Organik asitler

 

1 adet numunede 1 adet organik asit tayini

150 TL/Adet

Eklenen her organik asit için 125TL eklenir 

Organik Asit Komposizyonu

500 TL/Adet

Alkol grubu (Etanol,Isopropanol,Metanol,Propanol)

100 TL/Adet

İlaç Hammaddesi (Morfin,Paklitaksel, Pseudomorfin, Selekoksib, Tamoksifen vd.)

150 TL/Adet

Vitamin Türevleri (α – tokoferol, β – tokoferol, γ – tokoferol, δ – tokoferol)

150 TL/Adet

α - β - γ - δ - tokoferol/1 adet numunede

400 TL/Adet


 

Açıklama

Hizmet Bedeli

GPC-SEC

Boyut Ayırım Kromatografisi

150 TL/Adet


Analiz Türü

Açıklama

Hizmet Bedeli

Ftalat analizi

(6 bileşen Numune hazırlığı dahil)

DINP-DEHP-DBP-DIDP-BBP-DNOP

395 TL/ Adet

Azo Boyar-22 Bileşen

(Numune hazırlığı dahil)

Ekstraksiyonlu Yöntem

300 TL/ Adet

Ekstraksiyonsuz Yöntem

200 TL/ Adet


SPEKTROSKOPİK ANALİZ TEKNİKLERİ

 

Açıklama

Hizmet Bedeli

AAS

Alevli Analiz

25 TL (1-19 analiz)

15 TL/ Adet ( 20 + analiz)

Grafit Fırın ile Analiz (3000 K)

30 TL /Adet

Mikrodalga ile numune yakma

15 TL/Numune

Numune hazırlama

100 TL/adet

UV-VİS

Çözünür madde analizi

10TL/ Adet

FT-IR RAM.

Yapı Analizi

15 TL/Adet

Elementel Analiz

C,H,N,S

50 TL/Adet

ICP-OES

1-10 Element/numune

45 TL/Adet

10-20 Element/numune

55 TL/Adet

20 üzeri element/numune

60 TL/Adet

 

Mikrodalga ile numune yakma

20 TL/AdetGIDA ANALİZ TEKNİKLERİ LABORATUVARI

Açıklama

Hizmet Bedeli

Tekstür Analizi

60 TL/Adet  BİYOLOJİK ANALİZ TEKNİKLERİ LABORATUVARI

Biyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

 

Deney Adı

Deney Numunesi

Deney Ücreti TL//Adet

ELS1

Elisa okuyucu cihaz kullanımı

Tüm malzemeler

20 TL/ PLAKA(1-5 plaka)
15 TL/ PLAKA(5-10 plaka)
10 TL/ PLAKA(>10 plaka)
5 TL/ PLAKA(>30 plaka)

NAN1

Nano Drop ile Analiz

Total RNA miktarı
Total protein miktarı
Total DNA Miktarı

10 TL/ANALİZ

RTP1

Real Time PCR Deneyi

PCR cihazı Kullanımı

20 TL /(Plate )

Real Time cihaz PCR Kullanımı

25 TL /(Plate )

RNA- DNA İzolasyonu, cDNA Sentezi

25 TL /(örnek )

Real Time PCR Metod Geliştirme

1000 TL/Metod

EAJ1

Elektroforez Agaroz jel

 

50 TL/ (1-9 Örnek)

HEM1

Kan İle Etkileşim Deneyi
(Hemoliz)

Çözünebilir Biyomateryaller, Nanopartiküller, İlaç, Tıbbi cihaz,
Gıda Destek Malzemesi, Metal,
Seramik

500 TL/ (Örnek)

Hücre Kültürü Laboratuvarı

 

Deney Adı

Deney Numunesi

Deney Ücreti TL//Adet

SİT1

10993-5 Standartlarına göre Sitotoksisite

Çözünebilir Biyomateryaller, Nanopartiküller, İlaç, Tıbbi cihaz,
Gıda Destek Malzemesi, Metal,
Seramik

2000 TL/(Örnek)

SİT2

Sitotoksisite Deneyi (3 tekrarlı) MTT

Çözünebilir Biyomateryaller, Nanopartiküller, İlaç, Tıbbi cihaz,
Gıda Destek Malzemesi, Metal,
Seramik

1200 TL/(Örnek)

HSK1

Hücre Kültürü Saatlik Kullanımı

Temel Saflar Dahil

80 TL/ Saat

Temel Saflar Hariç

40 TL /Saat

HSK2

Hücre Kültürü Günlük Kullanımı

Temel Saflar Dahil

150 TL/ Gün

Temel Saflar Hariç

100 TL/ Gün

ANİ1

Apoptotik ve Nekrotik İndeksleme
 (double stanning)

 

900 TL/ (Örnek)

COİ1

CO2 İnkübatör kullanımı

 

10 TL/ (Gün)

BKK1

Biyogüvenlik Kabin Kullanımı

 

10 TL(0-2 Saat)

DÖS1


-86 oC Derecede Örnek Saklama Cihaz Kullanım

20 adet 2 ml ependorf tüpte ve saklama kutusu ile (Örnekler en fazla 6 ay süreyle saklanır)

20 TLKATALİTİK & YÜZEY ANALİZ TEKNİKLERİ


 

Açıklama

Hizmet Bedeli

BET ANALİZİ

 

Tek noktalı BET Analizi

80 TL/Adet

Çok noktalı BET Analizi

100 TL/Adet

Çok noktalı BET Analizi + Gözenek Boyutu

210 TL/Adet

8 saati aşan deneylerde saat başı 10 TL ek ücret talep edilir 

Açıklama

Hizmet Bedeli

 

ZETASİZER ANALİZİ

 

Zeta Potansiyeli Analizi

60 TL/Adet

Zeta Size Analizi (nano boyutta parçacık ölçümü)

30 TL/AdetTARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU

Analiz Kodu

Analiz Adı

Analiz Bedeli

SEM 1

1 Numune görüntü/analiz (ETD, CBS, LFD, ESEM dedektörleri ile)

60 TL / Adet

SEM 2

1 Numune görüntü/analiz (WetSTEM dedektörü ile)

100 TL/Adet

SEM 3

EDS Analizi (Nokta ve Alan Taraması)

30 TL / Adet

SEM 4

EDS Analitik Haritalama (Mapping)

100 TL / Saat

SEM 5

Numune hazırlama (altın ya da karbon kaplama) (6 adet numuneye kadar)

60 TL/1-6 Adet

SEM 6

Örnek Hazırlama (Kesme, zımparalama, parlatma)

20 TL/Adet


ISISAL ANALİZ TEKNİKLERİ 

Analiz Kodu

Analiz Adı

Analiz Bedeli

DSC 1

1 adet DSC Analizi

60 TL / Adet

DSC 2

1 adet Isı Kapasitesi Analizi (Normal Yöntem=boş kroze ve numune ölçümü olmak üzere 2 adet ölçüm alınır)

120 TL / Adet

DSC 3

1 adet Isı Kapasitesi Analizi (Safir yöntemi=boş kroze, numune ve safir ölçümü olmak üzere 3 adet ölçüm alınır)

180 TL / Adet

TGA 1

1 adet TGA Analizi

60 TL / Adet

TMA 1

1 adet TMA Analizi

60 TL / Adet

DMA 1

1 adet DMA Analizi

100 TL / AdetMEKANİK TEST LABORATUVARI-1


Analiz Kodu

Analiz Adı

Analiz Bedeli

PRE

Hidrolik Pres

30 TL/Adet

HDT 1

Hızlı Darbe Testi ( Oda Sıcaklığı)

80 TL/Adet

HDT 2

Hızlı Darbe Testi ( Düşük ve Yüksek Sıcaklıklar)

100 TL/Adet

TER

Termal Görüntü Ölçümü

20 TL/Görüntü

ULT

Ultrasonik Test

60 TL /Adet

PÜR

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü

30 TL/ Adet

STA  

Statik Test (Çekme /Basma / Eğme)

90 TL/Adet

YOR

BİYOMEKANİK YORULMA TESTLERİ


BMT 2

ASTM F382 Metalik Kemik Plakalarının Statik+Yorulma Testi

6500 TL/Set

BMT 3

ASTM F382 Metalik Kemik Plakalarının Statik Testi

1500 TL/Set

BMT 4

ASTM F1798 Spinal Arthrodesis Implantların Boşluk Kapatma Testi / Fleksiyon-Ekstansiyon Testi

1500 TL/Set

BMT 5

ASTM F2193 Spinal Skeletal Sistemlerin Statik+Yorulma Testi

6000 TL/Set

BMT 6

ASTM F2193 Spinal Skeletal Sistemlerin Statik Testi

1500 TL/Set

BMT 7

ASTM F543 Biyomekanik Vidaların Eksenel Ayrılma Dayanımı Testi (Pull-Out Testi)

3000 TL/Set

BMT 8

ASTM F2077 Servikal Disk /Lumpar protezlerin Yorulma Testi

6000 TL/Set

BMT 9

ASTM F2077 Servikal Disk /Lumpar protezlerin Statik Basma Testi

1500 TL/Set

BMT 10

ASTM F2267 Servikal Disk /Lumpar protezlerin Eksenel Basma Testi

1500 TL/Set
MEKANİK TEST LABORATUVARI-2

Analiz Kodu

Analiz Adı

Analiz Bedeli

ANM

Aşınma Testi

90 TL/Adet

AKF

Atm. Kontrollü Fırın Kullanımı

80 TL/Adet

ÇDT 1

Çentik Darbe Testi ( Oda Sıcaklığı)

50 TL/Adet

ÇDT 2

Çentik Darbe Testi ( Düşük Sıcaklıklar)

80 TL/Adet

DAT

Data Logger

100 TL/Gün

KAK

Kaplama Kalınlığı Ölçümü

10 TL/Adet

STG

Starin-Stress Ölçümü*

100 TL/Gün*

BUR

Burulma Testi

120 TL/Adet

SER

Makro Sertlik Ölçümü

60 TL /Adet

KAL

Sıcak Kalıplama

20 TL/Adet

BMT 11

ASTM F1798 Fiksasyon İmplantların Burulma Testi

1500 TL/Set

BMT 12

ASTM F543 Biyomekanik Vidaların Burulma Testi

1500 TL/Set

OES

Optik Emisyon Metal Spektroskopisi

160 TL /Adet

Testlerde Gauge’lerin HÜBTUAM tarafından temin edilmesi durumunda Gauge türüne göre ücret alınmaktadır.PIV LABORATUVARI

Analiz Kodu

Analiz Adı

Analiz Bedeli

PIV 1

Parçacık Görüntülemeli Akış Ölçümü(PIV)

500 TL/Gün

PIV 2

Mikro Akış Parçacık Görüntülemeli Ölçümü(Micro-PIV)

600 TL/GünDİĞER CİHAZLAR

Diğer Cihazlar

Hizmet Bedeli

Liyafilizatör

1 TL /1Saat

Distile su

1 TL/Litre

Ultra saf su

3 TL/Litre

Kül Fırını

40 TL/gün

pH tayini

5 TL/tek kullanım

Mikrodalga fırın ile parçalama

45 TL/gün

Etüv kullanımı

4 TL/saat

Ultrasonik banyo

5 TL/ 3saat

Hassas Terazi

5 TL/ 1saat

Isıtıcılı manyetik karıştırıcı

10 TL/saat

Vortex

5 TL/3 saat

Soxhlet ekstraksiyonu

25 TL/adet

Sıvı azot tankı-numune saklama (Aylık)

150 TL

Sıvı Azot (en az 3 LT)

3 TL/Litre


Ø  Fiyatlara Standart madde bedelleri dahil değildir.

Ø  Fiyat listesinde belirlenen ücretlere KDV dahil değildir ve ücretler numune başınadır.

Ø  Posta/kargo bedelleri analizi talep eden kurum/kişiye aittir.

Ø  Örnek hazırlama ve diğer istekler ayrıca değerlendirilecektir.

Ø  Listede yer almayan diğer analiz talepleri için analiz türüne göre fiyatlandırma yapılacaktır.

Ø  Analiz Ücretleri aşağıdaki hesaba yatırılmalıdır.


Hitit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü


Çorum Ziraat Bankası IBAN:  TR78 0001 0000 7855 9733 2850 01

Ø