Analiz Hizmet Bedeli

İndirim Bilgileri


 • Hitit Üniversitesi Öğrencisi ve Personeline % 30,
 • Orta Karadeniz Üniversiteleri İşbirliği Platformu (OKÜP) na % 20,
 • Çorum Sanayisi için % 20,
 • Diğer Devlet Kurum ve Kuruluşları için % 15 İndirim Uygulanacaktır.
 • Mekanik Test Laboratuvarına her 300.000 TL Lik (KDV HARİÇ) analiz/test gönderenlere % 20 indirim uygulanacaktır.


KROMATOGRAFİK ANALİZ TEKNİKLERİ 


Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı
 
Kalitatif
Madde Analizi
Kütüphane Taraması
Örnek Başına
Kantitatif
Madde Analizi
Kantitatif
İlave Bileşen Başına
Metot Geliştirme
GC-MSMS
90 TL/Adet
12 TL/ Adet
120 TL/ Adet
45 TL/ Adet
660 TL/Adet
GC-MS
60 TL/ Adet
12 TL/ Adet
100 TL/ Adet
35 TL/ Adet
550 TL/ Adet
GC
55 TL/ Adet
-
110 TL/ Adet
25 TL/ Adet
440 TL/ Adet
GC-MS
Head Space
75 TL/ Adet
12 TL/ Adet
110 TL/ Adet
12 TL/Adet
550 TL/Adet
LC-MSMS
100 TL/Adet
-
155 TL/Adet
30 TL/ Adet
550 TL/Adet
HPLC
70 TL/ Adet
-
100 TL/ Adet
25 TL/ Adet
550 TL/ Adet
Sarflar analizi talep eden kişi ya da kuruluş tarafından karşılanacaktır.
HPLC İle Glikoz, Fruktoz ve Sakkaroz Tayini 
165 TL/Adet
HPLC ile HMF (hidroksimetilfurfural) Analizi
165 TL/Adet
Uçucu Yağ Eldesi
135 TL/Adet
Soxhlet Yöntemi ile Sabit yağ Eldesi
165 TL/Adet
Yağ Asidi Kompozisyonunun Belirlenmesi (GC-FID)
165 TL/Adet
Uçucu (Esansiyel) Yağ İçeriğinin Belirlenmesi(GC-MS)
165 TL/Adet
Organik asitler
1 adet numunede 1 adet organik asit tayini
165 TL/Adet
Eklenen her organik asit için 125 TL eklenir 
Organik Asit Komposizyonu
550 TL/Adet
Alkol grubu (Etanol,Isopropanol,Metanol,Propanol) 
110 TL/Adet
Vitamin Türevleri (α – tokoferol, β – tokoferol, γ – tokoferol, δ – tokoferol)
440 TL/Adet


 
Açıklama
Analiz Bedeli
GPC-SEC
Jel Geçirgenlik-Boyut Ayırım Kromatografisi
230 TL/AdetAyakkabı Analizleri
Analiz Türü
Açıklama
Analiz Bedeli
Ftalat analizi
DINP-DEHP-DBP-DIDP-BBP-DNOP
74 TL/ Adet
Azo Boyar-22 Bileşen
Deri ve Tekstil numuneleri
65 TL/ Adet
Cr VI (Krom 6) Tayini
Kalorimetrik Yöntem
90 TL/ Adet
DOT (Dioktiltin ) Analizi
Organik Kalaylı Bileşen Testi
151 TL/ Adet
Kadmiyum (Cd) Testi 
Yaş Yakma Yöntemi
65 TL/ AdetSPEKTROSKOPİK ANALİZ TEKNİKLERİ

 

Açıklama

Hizmet Bedeli

 
AAS
Alevli Analiz

45 TL/Adet (1-19 analiz)
35 TL/Adet (20 + analiz)
Grafit Fırın ile Analiz (3000 K)
35 TL /Adet
Örnek Hazırlama ve Analiz (Numune Yakma + Element analizi ) (1-19 analiz)
85 TL/Numune
Örnek Hazırlama ve Analiz (Numune yakma + Element Analizi)  (20 + analiz)
75 TL/adet
UV-VİS
Çözünür madde analizi
12 TL/ Adet
FT-IR RAM.
FT-IR Spektrum Analizi
25 TL/Adet
Raman Spektrum Analizi
35 TL/Adet
Elementel
Analiz
C, N ve S Miktarı (%) (1 - 10 analiz)
90 TL/Adet
C, N ve S Miktarı (%)(10 + analiz)
80 TL/Adet
H ve O Miktarı (%) (O miktarı cihaz tarafından hesaplanmaktadır) (1 - 10 analiz)
90 TL/Adet
H ve O Miktarı (%) (O miktarı cihaz tarafından hesaplanmaktadır) (10 + analiz)
80 TL/Adet
ICP-OES
1 Element Analizi (1-19 analiz)
75 TL/Adet
2 - 5 Element Analizi (1-19 analiz)
85 TL/Adet
5 - 10 Element Analizi (1-19 analiz)
90 TL/Adet
10-20 Element Analizi (1-19 analiz)
115 TL/Adet
20 üzeri element Analizi (1-19 analiz)
125 TL/Adet
1 Element Analizi (20 + analiz)
60 TL/Adet
2 - 5 Element Analizi (20 + analiz)
70 TL/Adet
5 - 10 Element Analizi (20 + analiz)
80 TL/Adet
10-20 Element Analizi (20 + analiz)
110 TL/Adet
20 üzeri element Analizi (20 + analiz)
120 TL/Adet
Örnek Hazırlama (Numune Yakma)
35 TL/AdetGIDA ANALİZ TEKNİKLERİ LABORATUVARI


Gıda Analiz Teknikleri Laboratuvarı
Açıklama
Analiz Bedeli
Tekstür Analizi
65 TL/Adet
Protein Tayini
120 TL/Adet
Toplam Yağ Tayini – Süt ve süt ürünlerinde
85 TL/Adet
Tuz Tayini
15 TL/Adet
Küf ve Maya Sayımı
90 TL/Adet
Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı
90 TL/Adet
Toplam Koliform Sayımı (Katı Ortam)
75 TL/Adet
Staphylococcus aureus Aranması
100 TL/AdetPOLİMER ANALİZ LABORATUVARI


Cihaz Adı
Fiyat
Reometre
70 TL/adet
Mikser, Ekstruder, Laboratuvar Tipi Mini Enjeksiyon Kalıp Hazırlama Cihazı
165 TL/gün
Erime Akış İndeksi Cihazı (MFI)
90 TL/adet
Isı Altında Deformasyon ve Yumuşama Noktası Sıcaklıkları Belirleme Cihazı (HDT-VICAT)
-
  BİYOLOJİK ANALİZ TEKNİKLERİ LABORATUVARI

Biyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı
 
Deney Adı
Deney Numunesi
Deney Ücreti TL//Adet
ELS1
Elisa okuyucu cihaz kullanımı
Tüm malzemeler
25 TL/ PLAKA(1-5 plaka)
 19 TL/ PLAKA(5-10 plaka)
 15 TL/ PLAKA(>10 plaka)
 6 TL/ PLAKA(>30 plaka)
NAN1
Nano Drop ile Analiz
Total RNA miktarı
 Total protein miktarı 
 Total DNA Miktarı
12 TL/ANALİZ
RTP1
Real Time PCR Deneyi
PCR cihazı Kullanımı 
20 TL /(Plate)
Real Time cihaz PCR Kullanımı 
25 TL /(Plate)
RNA- DNA İzolasyonu, cDNA Sentezi 
30 TL /(örnek)
Real Time PCR Metod Geliştirme
1100 TL/Metod
EAJ1
Elektroforez Agaroz jel
 
45 TL/ (1-9 Örnek)
HEM1
Kan İle Etkileşim Deneyi
(Hemoliz)
Çözünebilir Biyomateryaller, Nanopartiküller, İlaç,
 Tıbbi cihaz,Gıda Destek Malzemesi, Metal,Seramik
550 TL/ (Örnek)

Hücre Kültürü Laboratuvarı
 
Deney Adı
Deney Numunesi
Deney Ücreti TL//Adet
SİT1
10993-5 Standartlarına göre Sitotoksisite
Çözünebilir Biyomateryaller, 
Nanopartiküller, İlaç, Tıbbi cihaz,
Gıda Destek Malzemesi, Metal, Seramik
2200 TL/(Örnek)
SİT2
Sitotoksisite Deneyi (3 tekrarlı) MTT
Çözünebilir Biyomateryaller, Nanopartiküller, 
İlaç, Tıbbi cihaz, 
Gıda Destek Malzemesi, Metal, Seramik
1100 TL/(Örnek)
HSK1
Hücre Kültürü Saatlik Kullanımı
Temel Saflar Dahil
90 TL/ Saat
Temel Saflar Hariç
45 TL /Saat
HSK2
Hücre Kültürü Günlük Kullanımı 
Temel Saflar Dahil
165 TL/ Gün
Temel Saflar Hariç
110 TL/ Gün
ANİ1
Apoptotik ve Nekrotik İndeksleme
  (double stanning)
 
990 TL/ (Örnek)
COİ1
CO2 İnkübatör kullanımı
 
12 TL/ (Gün)
BKK1
Biyogüvenlik Kabin Kullanımı 
 
12 TL (0-2 Saat)
DÖS1

-86 oC Derecede Örnek Saklama Cihaz Kullanım
20 adet 2 ml ependorf tüpte ve saklama kutusu ile 
(Örnekleren fazla 6 ay süreyle saklanır)
110 TLKATALİTİK & YÜZEY ANALİZ TEKNİKLERİ


 
Açıklama
Hizmet Bedeli
BET ANALİZİ
 
Tek noktalı BET Analizi
80 TL/Adet
Çok noktalı BET Analizi
110 TL/Adet
Çok noktalı BET Analizi + Gözenek Boyutu
180 TL/Adet
8 saati aşan deneylerde saat başı 10 TL ek ücret talep edilir    
Açıklama
Hizmet Bedeli
 
ZETASİZER ANALİZİ
 
Zeta Potansiyeli Analizi
45 TL/Adet
Zeta Size Analizi (nano boyutta parçacık ölçümü)
35 TL/AdetTARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM)

Analiz Kodu

Analiz Adı
Analiz Bedelİ

SEM 1 

1 Numune görüntü/analiz (ETD, CBS, LFD, ESEM dedektörleri ile)

90 TL / Adet

SEM 2

1 Numune görüntü/analiz (WetSTEM dedektörü ile)

120 TL/Adet
SEM 3
EDS Analizi (Nokta ve Alan Taraması)
40 TL / Adet
SEM 4
EDS Analitik Haritalama (Mapping)
120 TL / Saat 
SEM 5
Numune hazırlama (altın ya da karbon kaplama) (6 adet numuneye kadar)
90 TL/1-6 Adet 
SEM 6
Örnek Hazırlama (Kesme, zımparalama, parlatma)
30 TL/Adet


ISISAL ANALİZ TEKNİKLERİ LABORATUVARI

Analiz Kodu
Analiz Adı
Analiz Bedeli
DSC 1
1 adet DSC Analizi
55 TL / Adet
DSC 2 
1 adet Isı Kapasitesi Analizi (Normal Yöntem=boş kroze ve numune ölçümü olmak üzere 2 adet ölçüm alınır)
135 TL / Adet
DSC 3
1 adet Isı Kapasitesi Analizi (Safir yöntemi=boş kroze, numune ve safir ölçümü olmak üzere 3 adet ölçüm alınır)
200 TL / Adet
TGA 1
1 adet TGA Analizi
70 TL / Adet
TMA 1
1 adet TMA Analizi
70 TL / Adet
DMA 1
1 adet DMA Analizi
90 TL / AdetMEKANİK TEST LABORATUVARI-1


Analiz Kodu
Analiz Adı
Analiz Bedeli
PRE 
Hidrolik Pres
12 TL/Adet
HDT 1
Hızlı Darbe Testi ( Oda Sıcaklığı)
100 TL/Adet
HDT 2 
Hızlı Darbe Testi ( Düşük ve Yüksek Sıcaklıklar)
120 TL/Adet
TER 
Termal Görüntü Ölçümü
25 TL/Görüntü
ULT 
Ultrasonik Test
50 TL /Adet
PÜR 
Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü
35 TL/ Adet
STA  
Statik Test (Çekme /Basma / Eğme)
100 TL/Adet
YOR 
BİYOMEKANİK YORULMA TESTLERİ
BMT 1
İmplant Yorulma Deneyi 
8450 TL/Set
BMT 2
TS EN ISO 14801:2016 Kemikiçi Diş İmplantları için Dinamik Yükleme Deneyi
9550 TL/Set
BMT 3
ASTM F382 Metalik Kemik Plakalarının Statik+Yorulma Testi
7200 TL/Set
BMT 4
ASTM F382 Metalik Kemik Plakalarının Statik Testi
1650 TL/Set
BMT 5
ASTM F1798 Spinal Arthrodesis Implantların Boşluk Kapatma Testi / Fleksiyon-Ekstansiyon Testi
1650 TL/Set
BMT 6
ASTM F2193 Spinal Skeletal Sistemlerin Statik+Yorulma Testi
7200 TL/Set
BMT 7
ASTM F2193 Spinal Skeletal Sistemlerin Statik Testi
1650 TL/Set
BMT 8
ASTM F543 Biyomekanik Vidaların Eksenel Ayrılma Dayanımı Testi (Pull-Out Testi)
3900 TL/Set
BMT 9
ASTM F2077 Servikal Disk /Lumpar protezlerin Yorulma Testi
7200 TL/Set
BMT 10
ASTM F2077 Servikal Disk /Lumpar protezlerin Statik Basma Testi
1650 TL/Set
BMT 11
BMT 12
BMT 13
BMT 14
ASTM F2267 Servikal Disk /Lumpar protezlerin Eksenel Basma Testi
ASTM F1541 Testi
ASTM F564 Eğilmeli Yorulma Testi 
ASTM F564 Pull Out Testi
1650 TL/Set
6500 TL/Set
7150 TL/Set
3800 TL/Set

MEKANİK TEST LABORATUVARI-2

Mekanik Test Laboratuvarı-2
Analiz Kodu
Analiz Adı
Analiz Bedeli
ANM 
Aşınma Testi
110 TL/Adet
 
Aşınma Testi (Yağlı ortam)
220 TL/Adet
AKF
Atm. Kontrollü Fırın Kullanımı
55 TL/Saat
 
Atm. Kontrollü Fırın Kullanımı (İnert Gaz Ortamı)
110 TL/Saat
ÇDT 1
Çentik Darbe Testi ( Oda Sıcaklığı)
70 TL/Adet
ÇDT 2
Çentik Darbe Testi ( Düşük Sıcaklıklar)
90 TL/Adet
DAT 
Data Logger 
110 TL/Gün
KAK
Kaplama Kalınlığı Ölçümü
12 TL/Adet
STG
Starin-Stress Ölçümü* 
110 TL/Gün*
BUR
Burulma Testi
135 TL/Adet
SER
Makro Sertlik Ölçümü
90 TL /Adet
KAL
Sıcak Kalıplama
35 TL/Adet
BMT 11
ASTM F1798 Fiksasyon İmplantların Burulma Testi
1550 TL/Set 
BMT 12
BMT 15
ASTM F543 Biyomekanik Vidaların Burulma Testi
ISO 13498 Diş İmplantlarının Burulma Testi
1550 TL/Set
1650 TL/ Set
OES
Optik Emisyon Metal Spektroskopisi
110 TL /Adet
Testlerde Gauge’lerin HÜBTUAM tarafından temin edilmesi durumunda Gauge türüne göre ücret alınmaktadır.PIV LABORATUVARI

Analiz Kodu
Analiz Adı
Analiz Bedeli
PIV 1
Parçacık Görüntülemeli Akış Ölçümü(PIV)
550 TL/Gün
PIV 2
Mikro Akış Parçacık Görüntülemeli Ölçümü(Micro-PIV)
660 TL/GünDİĞER CİHAZLAR

Diğer Cihazlar
Hizmet Bedeli
Liyafilizatör
2 TL /1Saat
Distile su
1 TL/Litre
Ultra saf su
3 TL/Litre
Kül Fırını
45 TL/gün
pH tayini
10 TL/tek kullanım
Mikrodalga fırın ile parçalama
50 TL/gün
Etüv kullanımı
4 TL/saat
Ultrasonik banyo
5 TL/ 3saat
Hassas Terazi
5 TL/ 1saat
Isıtıcılı manyetik karıştırıcı
12 TL/saat
Vortex
5 TL/3 saat
Soxhlet ekstraksiyonu
30 TL/adet
Sıvı azot tankı-numune saklama (Aylık)
165 TL 
Sıvı Azot (en az 3 LT)
3 TL/Litre


Ø  Fiyatlara Standart madde bedelleri dahil değildir.

Ø  Fiyat listesinde belirlenen ücretlere KDV dahil değildir ve ücretler numune başınadır.

Ø  Posta/kargo bedelleri analizi talep eden kurum/kişiye aittir.

Ø  Örnek hazırlama ve diğer istekler ayrıca değerlendirilecektir.

Ø  Listede yer almayan diğer analiz talepleri için analiz türüne göre fiyatlandırma yapılacaktır.       

       Yukarıdaki Liste Fiyatları 15 Ocak 2019 Tarihinden itibaren geçerlidir.

Ø  Analiz Ücretleri aşağıdaki hesaba yatırılmalıdır.


Hitit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü


Çorum Ziraat Bankası IBAN:  TR78 0001 0000 7855 9733 2850 01

Ø


Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum