Analiz Hizmet Bedelleri (2020 Yılı)

İndirim Bilgileri

  • Hitit Üniversitesi Personeli ve Öğrencilerine % 30,
  • Orta Karadeniz Üniversiteleri İşbirliği Platformu (OKÜP)’ na % 20,
  • Çorum Sanayisi için % 20,

·        Diğeri Devlet Kurum ve Kuruluşları ile Diğer Üniversiteler ve Üniversitelerde Çalışan Öğretim Elemanları  için % 15,

·        Mekanik Test Laboratuvarlarına her 300.000 TL’lik (KDV hariç)analiz/test gönderenlere %20 İndirim uygulanacaktır.

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

 

Kalitatif Madde Analizi

Kütüphane Taraması Örnek Başına

Kantitatif Madde Analizi

Kantitatif İlave Bileşen Başına

Metot Geliştirme

GC-MSMS

90 TL/Adet

12 TL/ Adet

120 TL/ Adet

45 TL/ Adet

660 TL/ Adet

GC-MS

60 TL/ Adet

12 TL/ Adet

100 TL/ Adet

35 TL/ Adet

550 TL/ Adet

GC

55 TL/ Adet

-

110 TL/ Adet

25 TL/ Adet

440 TL/ Adet

GC-MS

Head Space

75 TL/ Adet

12 TL/ Adet

110 TL/ Adet

12 TL/ Adet

550 TL/ Adet

LC-MSMS

100 TL/ Adet

-

155 TL/ Adet

30 TL/ Adet

550 TL/ Adet

HPLC

70 TL/ Adet

-

100 TL/ Adet

25 TL/ Adet

550 TL/ Adet

Sarflar analizi talep eden kişi ya da kuruluş tarafından karşılanacaktır.

HPLC İle Glikoz, Fruktoz ve Sakkaroz Tayini

165 TL/Adet

HPLC ile HMF (hidroksimetilfurfural) Analizi

165 TL/Adet

Kromotografi- Bal Paketi (Şeker Profili + HMF)

220 TL/Adet

Uçucu Yağ Eldesi

135 TL/Adet

Soxhlet Yöntemi ile Sabit yağ Eldesi

165 TL/Adet

Yağ Asidi Kompozisyonunun Belirlenmesi (GC-FID)

165 TL/Adet

Uçucu (Esansiyel) Yağ İçeriğinin Belirlenmesi (GC-MS)

165 TL/Adet

Organik asitler

1 adet numunede 1 adet organik asit tayini

165 TL/Adet

Eklenen her organik asit için 125TL eklenir 

Organik Asit Komposizyonu

550 TL/Adet

Alkol grubu (Etanol,Isopropanol,Metanol,Propanol)

110 TL/Adet

Vitamin Türevleri (α – tokoferol, β – tokoferol, γ – tokoferol, δ – tokoferol)

165 TL/Adet

α - β - γ - δ - tokoferol/1 adet numunede

440 TL/Adet

LC-MS/MS ile 20 adet Fenolik bileşiğin kalitatif analizi

150 TL/Adet

LC-MS/MS ile 20 adet Fenolik bileşiğin kantitatif analizi

200 TL/Adet

TS EN 14820 Ek B Ye Göre Havası Boşaltılmış Kapların Emme Hacim Testi

100 TL/Adet

Havası Boşaltılmış Kaplar İçin Sızdırmazlık Testi

165 TL/Adet

EN ISO 14820 Ek D Tüpün Sağlamlık Testi

100 TL/Adet

Lee-White Yöntemiyle Pıhtılaşma Performans Pıhtılaşma Testi

165 TL/Adet

Cerrahi aletlerde bakır sülfat deneyi (TS 5172 ENISO 13402)

240 TL/Adet

Cerrahi aletlerde kaynar su deneyi (TS 5172 EN ISO13402)

100 TL/Adet

Cerrahi aletlerde ısıl deneyi (TS 5172 EN ISO13402)

100 TL/Adet

 

Açıklama

Analiz Bedeli

GPC-SEC

Jel Geçirgenlik-Boyut Ayırım Kromatografisi

230 TL/Adet

HPLC

HPLC ile HMF (hidroksimetilfurfural) Analizi (10-49 numune için %20 indirim, 50 ve üzeri numunelerde % 40 indirim uygulanacaktır)

165 TL/Adet

 

Ayakkabı Analizleri

Analiz Türü

Açıklama

Analiz Bedeli

Ftalat analizi

DINP-DEHP-DBP-DIDP-BBP-DNOP

74 TL/ Adet

Azo Boyar-22 Bileşen

Deri ve Tekstil numuneleri

65 TL/ Adet

Cr VI (Krom 6) Tayini

Kalorimetrik Yöntem

90 TL/ Adet

DOT (Dioktiltin ) Analizi

Organik Kalaylı Bileşen Testi

151 TL/ Adet

Kadmiyum (Cd) Testi

Yaş Yakma Yöntemi

65 TL/ Adet

PAH Analizi

Poliaromatikhidrokarbon Testi

180 TL/Adet

 

 Spektroskopik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

 

Açıklama

Analiz Bedeli

AAS

Alevli Analiz

45 TL (1-19 analiz)

35 TL/ Adet ( 20 + analiz)

Grafit Fırın ile Analiz (3000 K)

35 TL /Adet

Örnek Hazırlama ve Analiz (Numune Yakma + Element analizi ) (1-19 analiz)

85 TL/Numune

Örnek Hazırlama ve Analiz (Numune yakma + Element Analizi)  (20 + analiz)

75 TL/adet

UV-VİS

Çözünür madde analizi

12 TL/ Adet

FT-IR RAM.

FT-IR Spektrum Analizi

25 TL/Adet

Raman Spektrum Analizi

35 TL/Adet

Elementel Analiz

C, N ve S Miktarı (%) (1 - 10 analiz)

90 TL/Adet

C, N ve S Miktarı (%)(10 + analiz)

80 TL/Adet

H ve O Miktarı (%) (O miktarı cihaz tarafından hesaplanmaktadır) (1 - 10 analiz)

90 TL/Adet

H ve O Miktarı (%) (O miktarı cihaz tarafından hesaplanmaktadır) (10 + analiz)

80 TL/Adet

ICP-OES

1 Element Analizi (1-19 analiz)

75 TL/Adet

2 - 5 Element Analizi (1-19 analiz)

85 TL/Adet

5 - 10 Element Analizi (1-19 analiz)

95 TL/Adet

10-20 Element Analizi (1-19 analiz)

130 TL/Adet

20 üzeri element Analizi (1-19 analiz)

140 TL/Adet

1 Element Analizi (20 + analiz)

65 TL/Adet

2 - 5 Element Analizi (20 + analiz)

80 TL/Adet

5 - 10 Element Analizi (20 + analiz)

90 TL/Adet

10-20 Element Analizi (20 + analiz)

120 TL/Adet

20 üzeri element Analizi (20 + analiz)

135 TL/Adet

Örnek Hazırlama (Numune Yakma)

40 TL/Adet

 

Spektroskopi- Bal Paketi (Diastaz + Prolin Analizi)

60 TL/Adet

 

 

Isısal Analiz Laboratuvarı

Analiz Kodu

Analiz Adı

Analiz Bedeli

DSC 1

1 adet DSC Analizi

55 TL / Adet

DSC 2

1 adet Isı Kapasitesi Analizi (Normal Yöntem=boş kroze ve numune ölçümü olmak üzere 2 adet ölçüm alınır)

135 TL / Adet

DSC 3

1 adet Isı Kapasitesi Analizi (Safir yöntemi=boş kroze, numune ve safir ölçümü olmak üzere 3 adet ölçüm alınır)

200 TL / Adet

TGA 1

1 adet TGA Analizi

70 TL / Adet

TMA 1

1 adet TMA Analizi

70 TL / Adet

DMA 1

1 adet DMA Analizi

90 TL / Adet

 

 

 


 

Katalitik & Yüzey Analizleri Laboratuvarı

 

Analiz Adı

Analiz Bedeli

BET

Tek noktalı BET Analizi

80 TL

Çok noktalı BET analizi

110 TL

Çok Noktalı BET Analizi + Gözenek Boyutu

160 TL

ZetaSizer

Zeta Potansiyel

45 TL

Boyut

35 TL

 

8 Saati Aşan Deneylerde Saat Başı 10 TL Ek Ücret Talep Edilir

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

1 Saatlik Kullanım

12 TL


Mekanik Test Laboratuvarı-2

Analiz Kodu

Analiz Adı

Analiz Bedeli

ANM

Aşınma Testi

110 TL/Adet

 

Aşınma Testi (Yağlı ortam)

220 TL/Adet

AKF

Atm. Kontrollü Fırın Kullanımı

55 TL/Saat

 

Atm. Kontrollü Fırın Kullanımı (İnert Gaz Ortamı)

110 TL/Saat


Yaşlandırma Testi (1 Yıllık)

375 TL / Set

ÇDT 1

Çentik Darbe Testi ( Oda Sıcaklığı)

70 TL/Adet

ÇDT 2

Çentik Darbe Testi ( Düşük Sıcaklıklar)

90 TL/Adet

DAT

Data Logger

110 TL/Gün

KAK

Kaplama Kalınlığı Ölçümü

12 TL/Adet

STG

Starin-Stress Ölçümü*

110 TL/Gün*

BUR

Burulma Testi

135 TL/Adet

SER

Makro Sertlik Ölçümü

90 TL /Adet

KAL

Sıcak Kalıplama

35 TL/Adet

BMT 11

ASTM F1798 Fiksasyon İmplantların Burulma Testi

1550 TL/Set

BMT 12

ASTM F543 Biyomekanik Vidaların Burulma Testi

1550 TL/Set

BMT 15

ISO 13498 Diş İmplantlarının Burulma Testi

1650 TL/Set

OES

Optik Emisyon Metal Spektroskopisi (OES)

110 TL /Adet

Testlerde Gauge’lerin HÜBTUAM tarafından temin edilmesi durumunda Gauge türüne göre ücret alınmaktadır.

 

PIV Laboratuvarı

Analiz Kodu

Analiz Adı

Analiz Bedeli

PIV 1

Parçacık Görüntülemeli Akış Ölçümü(PIV)

550 TL/Gün

PIV 2

Mikro Akış Parçacık Görüntülemeli Ölçümü(Micro-PIV)

660 TL/Gün

 

Mekanik Test Laboratuvarı-1

Deney Adı

Deney Numunesi

Deney Ücreti TL//Adet

PRE

Hidrolik Pres

12 TL/Adet

HDT 1

Hızlı Darbe Testi ( Oda Sıcaklığı)

100 TL/Adet

HDT 2

Hızlı Darbe Testi ( Düşük ve Yüksek Sıcaklıklar)

120 TL/Adet

TER

Termal Görüntü Ölçümü

25 TL/Görüntü

ULT

Ultrasonik Test

50 TL /Adet

PÜR

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü

35 TL/ Adet

STA 

İmplant Dışı Metalik Malzemelerde Statik Test (Çekme /Basma / Eğme)

100 TL/Adet

 

BİYOMEKANİK YORULMA TESTLERİ

 

BMT 1

İmplant Yorulma Deneyi

8450 TL/Set

BMT 2

TS EN ISO 14801:2016 Kemikiçi Diş İmplantları için Dinamik Yükleme Deneyi

9550 TL/Set

BMT 3

ASTM F382 Metalik Kemik Plakalarının Statik+Yorulma Testi

7200 TL/Set

BMT 4

ASTM F382 Metalik Kemik Plakalarının Statik Testi

1650 TL/Set

BMT 5

ASTM F1798 Spinal Arthrodesis Implantların Boşluk Kapatma Testi / Fleksiyon-Ekstansiyon Testi

1650 TL/Set

BMT 6

ASTM F2193 Spinal Skeletal Sistemlerin Statik+Yorulma Testi

7200 TL/Set

BMT 7

ASTM F2193 Spinal Skeletal Sistemlerin Statik Testi

1650 TL/Set

BMT 8

ASTM F543 Biyomekanik Vidaların Eksenel Ayrılma Dayanımı Testi (Pull-Out Testi)

3900 TL/Set

BMT 9

ASTM F2077 Servikal Disk /Lumpar protezlerin Yorulma Testi

7200 TL/Set

BMT 10

ASTM F2077 Servikal Disk /Lumpar protezlerin Statik Basma Testi

1650 TL/Set

BMT 11

ASTM F2267 Servikal Disk /Lumpar protezlerin Eksenel Basma Testi

1650 TL/Set

BMT 12

ASTM F1541 Testi

6500 TL/Set

BMT 13

ASTM F564 Eğilmeli Yorulma Testi

7150 TL/Set

BMT 14

ASTM F564 Pull Out Testi

3800 TL/Set

BMT 15

ASTM F1264 Statik+Yorulma Testi

7200 TL (Set)

BMT 16

F1798 STATİK+YORULMA

5600 TL (Set)

BMT 17

ASTM F1264 Statik+Yorulma+Burulma testi

8750 TL (Set)

BMT 18

ASTM F1717 Statik ve Yorulma Testi

14000 TL (Set)

BMT 19

ASTM F2346-Spinal disklerin statik ve dinamik yükleme testi

21000 TL (Set)

CAM

Cam fiber takviyeli polimer kompozit çekme - yorulma numunesi üretimi

100 TL/Adet

YOR

Yorulma Testi

600 TL/Adet

DMT

Çelik Dübellerin Çekme Deneyi23.750 TL /Adet

BMT 21

ASTM F2706 Oksipital Plaklar İçin Statik + YorulmaTesti
14.000 TL

BMT 22

ASTM F1798 Fleksiyon-Ekstansiyon Testi
1.650 TL

BMT 23

ASTM F2077 Statik Shear Test1.650 TL

BMT 24

ASTM F2077 Statik-Burulma Testi1.550 TL

BMT 25

ASTM F2346 Shear Statik ve Yorulma Testi21.000 TL

BMT 26

ASTM F2346 Eksenel Yorulma ve Statik Testi21.000 TL

BMT 27

ASTM F1541 Yorulma Testi5000 TL

BMT 28

Diş İmplantında Mikro Boşluk Testi)380 TLBiyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

 

Deney Adı

Deney Numunesi

Deney Ücreti TL//Adet

ELS1

Elisa okuyucu cihaz kullanımı

Tüm malzemeler

25 TL/ Okuma (1-5 örneğe kadar her okuma için)
20 TL/ Okuma (5-10 örneğe kadar her okuma için)
15 TL/ Okuma (>10 örneğe kadar her okuma için)
10 TL/ Okuma (>30 örneğe kadar her okuma için)

NAN1

Nano Drop ile Analiz

Total RNA miktarı
Total protein miktarı 
Total DNA Miktarı

12 TL/Analiz

RTP1

Real Time PCR Deneyi

PCR cihazı Kullanımı

20 TL /(Plate )

Real Time cihaz PCR Kullanımı

25 TL /(Plate )

RNA- DNA İzolasyonu, cDNA Sentezi

30 TL /(örnek )

Real Time PCR Metod Geliştirme

1100 TL/Metod

EAJ1

Elektroforez Agaroz jel

 

45 TL/ (1-9 Örnek)

HEM1

ISO 10993-4 Standartlarına göre Kan ile Etkileşim (Hemoliz) Deneyi

Çözünebilir Biyomateryaller, Nanopartiküller, İlaç, Tıbbi cihaz,
Gıda Destek Malzemesi, Metal,
Seramik

970 TL/ (Örnek)

YSI

Glukometre Cihaz Doğrulama Analizi

 

5873,13 TL (Cihaz)


Antimikrobiyal Etkinlik (Aktivite) Testi500 TL / Adet

Antimikrobiyal Aktivite  (Agardifüzyon) Testi

600 TL / Adet

Hücre Kültürü Laboratuvarı

 

Deney Adı

Deney Numunesi

Deney Ücreti TL//Adet

SİT1

10993-5 Standartlarına göre Sitotoksisite Deneyi

Çözünebilir Biyomateryaller, Nanopartiküller, İlaç, Tıbbi cihaz,
Gıda Destek Malzemesi, Metal,
Seramik

2200 TL/(Örnek)


Benç Kullanımı (cihazlar hariç)

       50 TL/1-3 saat

GENO

OECD 487  Genotoksisite (In Vitro Micronucleus) Testi

 

7200 TL/Örnek

HEMO

Hematoksilen Analizi

 

10 TL/Örnek

İKİ

İkili Boyama Analizi

 

900 TL/Örnek

HSK1

Hücre Kültürü Saatlik Kullanımı

Temel Sarflar Dahil

90 TL/ Saat

Temel Sarflar Hariç

45 TL /Saat

HSK2

Hücre Kültürü Günlük Kullanımı 

Temel Sarflar Dahil

165 TL/ Gün

Temel Sarflar Hariç

110 TL/ Gün

ANİ1

Apoptotik ve Nekrotik İndeksleme
 (double stanning)

 

990 TL/ (Örnek)

COİ1

CO2 İnkübatör kullanımı

 

12 TL/ (Gün)

BKK1

Biyogüvenlik Kabin Kullanımı

 

12 TL/(1 Saat)

DÖS1


-86 oC Derecede Örnek Saklama Cihaz Kullanım

20 adet 2 ml ependorf tüpte ve saklama kutusu ile (Örnekler en fazla 6 ay süreyle saklanır)

110 TL/ Örnek

METOT

Biyoloji Metod Geliştirme

 

500 TL/Adet

OPT

Optik Mikroskop Analizi

 

10 TL/Adet

VOR

Vorteks

 

5 TL/Saat Polimer Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Cihaz Adı

Analiz Bedeli

Reometre

70 TL/ Adet

Mikser, Ekstruder, Laboratuvar Tipi Mini Enjeksiyon Kalıp Hazırlama Cihazı

165 TL/ Gün

Erime Akış İndeksi Cihazı (MFI)

90 TL/ Adet

Isı Altında Deformasyon ve Yumuşama Noktası Sıcaklıkları Belirleme Cihazı (HDT)

120 TL/Adet

Isı Altında Deformasyon ve Yumuşama Noktası Sıcaklıkları Belirleme Cihazı (VICAT)

120 TL/Adet


Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı

Analiz Kodu

Analiz Adı

Analiz Bedeli

SEM 1

1 Numune görüntü/analiz (ETD, CBS, LFD, ESEM dedektörleri ile)

90 TL / Adet

SEM 2

1 Numune görüntü/analiz (WetSTEM dedektörü ile)

120 TL/Adet

SEM 7

1 Numune görüntü/analiz (Back scatter dedektörleri ile) analizi

90 TL / Adet

SEM 3

EDS Analizi (Nokta ve Alan Taraması)

40 TL / Adet

SEM 4

EDS Analitik Haritalama (Mapping)

120 TL / Saat

SEM 5

Numune hazırlama (altın ya da karbon kaplama) (6 adet numuneye kadar)

90 TL / 1-6 Adet

SEM 6

Örnek Hazırlama (Kesme, zımparalama, parlatma)

30 TL/Adet

  

Gıda Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Açıklama

Analiz Bedeli

Tekstür Analizi

65 TL/Adet

Protein Tayini

120 TL/Adet

Toplam Yağ Tayini – Süt ve süt ürünlerinde

85 TL/Adet

Tuz Tayini

15 TL/Adet

Küf ve Maya Sayımı

90 TL/Adet

Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı

90 TL/Adet

Toplam Koliform Sayımı (Katı Ortam)

75 TL/Adet

Staphylococcus aureus Aranması

100 TL/Adet

Sütte Alkol Testi

15 TL/Adet

Serbest Asitlik Tayini Analizi

50 TL/Adet

Gıda Lab. Bal Paketi (Nem, pH, Serbestlik, İletkenlik Analizleri)

45 TL/Adet

Kül Analizi

50 TL/Örnek

Kuru Madde Analizi

50 TL/Örnek

Titrasyon Asitliği

50 TL/Adet

 

BAL ANALİZ PAKETİ

Yapılan Analiz

Metot

Cihaz

Paket Fiyatı

Fruktoz

IHC 2009

HPLC

325 TL/ Numune

Glukoz

IHC 2009

HPLC

Sakkaroz

IHC 2009

HPLC

Diastaz sayısı

IHC 2009

Spektrofotometrik

HMF

IHC 2009

HPLC

Prolin

IHC 2009

Spektrofotometrik

İletkenlik

IHC 2009

EC

Serbest asitlik sayısı

IHC 2009

Titrimetrik

Nem %

IHC 2009

Nem tayini

pH

IHC 2009

pH metre

Not: 20 ve üzeri numune sayısında % 10 indirim uygulanacaktır.

  

Toprak Analiz Laboratuvarı

Analiz Adı

Analiz Bedeli

Saturasyon Analizi

33,90 TL /Adet

Toplam Tuz Analizi

33,90 TL/Adet

pH Analizi

33,90 TL/Adet

Fosfor Analizi

33,90 TL/Adet

Potasyum Analizi

33,90 TL/Adet

Kireç Analizi

33,90 TL/Adet

Toplam Organik Madde Analizi

 

  

Diğer Cihazlar

Hizmet Bedeli

Liyafilizatör

2 TL /saat

Distile su

1 TL/Litre

Ultra saf su

3 TL/Litre

Kül Fırını

45 TL/gün

pH tayini

10 TL/tek kullanım

Mikrodalga fırın ile parçalama

50 TL/gün

Etüv kullanımı

4 TL/saat

Ultrasonik banyo

2 TL/ 1 saat

Hassas Terazi

5 TL/ 1 saat

Isıtıcılı manyetik karıştırıcı

12 TL/ saat

Vortex

5 TL/ 3 saat

Soxhlet ekstraksiyonu

30 TL/adet

Sıvı azot tankı-numune saklama (Aylık)

165 TL

Sıvı Azot (en az 3 LT)

3 TL/LT

 

      Ø  Fiyatlara Standart madde bedelleridahil değildir.

Ø  Fiyat listesinde belirlenen ücretlereKDV dahil değildir veücretler numune başınadır.

Ø  Posta/kargo bedelleri analizi talepeden kurum/kişiye aittir.

Ø  Örnek hazırlama ve diğer isteklerayrıca değerlendirilecektir.

Ø  Toprak Analiz Ücreti (Kısım1): 90 TL/Adet (KDV dahil fiyat)

Ø  Yukarıdaki liste fiyatları1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerlidir.

Listede yer almayan diğeranaliz talepleri için Laboratuvar Sorumlusu görüşü alınarak, LaboratuvarYönetimi tarafından analiz türüne göre fiyat belirlenip uygulanacaktır.

Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum