Diferansiyel Taramalı Kalorimetre ( DSC )

Marka / Model: Mettler – Toledo /  DSC 1 / 700


      


Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Cihazı (DSC);   numune ısıtılırken, soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarını ölçer. Bu teknikte, referans ile numuneden gelen veya uzaklaşan ısı farkı sıcaklığa veya zamana bağlı olarak gösterilir. DSC, DTA ile aynı ölçüm prensiplerini kullanır. Her ikisinde de numune ve referans bulunur. Eğer numune ile referans arasında bir sıcaklık farkı saptanırsa, sıcaklığı aynı tutmak için numuneye verilen enerji miktarı değiştirilir. Bu yolla numunedeki faz değişimi sırasındaki ısı transferi miktarı saptanabilir. 
 


Teknik Özellikler:


Sıcaklık Aralığı (Hava Soğutmasıyla)               :  25 ºC / 700 ºC

Sıcaklık Aralığı (Kriyostat Soğutmasıyla)       :  -50 ºC / 700 ºC

Sıcaklık Aralığı (İçindeki Soğutucuyla)            :  -100 ºC / 550 ºC

Sıcaklık Aralığı (Sıvı Azot Soğutmasıyla)        :  -150 ºC / 700 ºC

Sıcaklık Doğruluğu                                                :  ± 0,2 K

Sıcaklık Kesinliği                                                   :  ± 0.02 K

Fırın Sıcaklık Çözünürlüğü                                  :  ± 0,00006 K

Dijital Çözünürlüğü                                                : 16,8 milyon nokta


 


Uygulamalar

İlaç sektörü, inorganik ve organik bileşikler, petrokimya, plastikler, kompozit, yapışkan ve kaplama malzemelerinin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır.

Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum