ELEKTROFOREZ
İstenilen maddelerin ayrıştırılmasını sağlayan hızlı ve etkili bir yöntemdir. Özellikle protein ve nükleikasit hakkında bilgi toplamaya yarar. Maddelerin molekül ağırlıklarını, bulunma miktarlarını ve alt türlerinin belirlenmesinde büyük yarar sağlar. Cihaz yüksek miktarlı genom taramaları, moleküler biyoloji, protein, diagnostik kitler gibi laboratuvar çalışmalarına uygun olup SDS PAGE, NATIVE PAGE, DNA elektroforez, 1 ve 2 boyutlu elektroforez çalışmalarına temel oluşturur. En az 2 jelle (dual) aynı anda çalışmaya uygundur. Cihaz sirkülasyon kanalları sayesinde soğutma özelliğine sahiptir ve böylece daha hızlı yürütmeye olanak sağlar.


Yatay Mini Jel Elektroforez (HU10-Mini-Plus Horizontal)


Marka Modeli: Scie-plas / HU10


Teknik Özellikler:


Jel boyutu                             : 10 x 11.5 cm


Tampon hacmi                      : 450 mL


Maksimum örnek kapasitesi: 80


Çalışma gerilimi                    : 75-120 V


 


Yatay Midi Jel Elektroforez (HU13-Midi-Plus Horizontal)


Marka Modeli: Scie-plas / HU13


Teknik Özellikler:


Jel boyutu                             : 12.8 x 15 cm


Tampon hacmi                      : 900 mL


Maksimum örnek kapasitesi: 112


Çalışma gerilimi                    : 100-125 V


 


Yatay Maksi Jel Elektroforez (HU25-Maksi-Plus Standart Horizontal)


Marka Modeli: Scie-plas / HU25


Teknik Özellikler:


Jel boyutu                             : 25 x 30 cm


Tampon hacmi                      : 3000 mL


Maksimum örnek kapasitesi: 624


Çalışma gerilimi                    : 150-200 V


 


Numune Özellikleri:


Numunenin taşınma ve muhafaza koşulları : 


Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.Numuneler mutlaka RNase/DNase free 0,5-2  mL’lik eppendorf tüplerde teslim edilmelidir.Çatlak, kırık ya da temiz bir görünüme sahip olmayan tüpler numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir. Numune tüpleri numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır.

Numunenin işlem görüp görmediği belirtilmelidir (filtrelenmiş, seyreltilmiş vb).

Sıvı numunelerin ölçülebilir protein miktarı en az 10 ng olması gerekmektedir.

 


Uygulamalar:


Protein, Nükleit Asit gibi maddelerin molekül ağırlıklarını, bulunma miktarlarını ve alt türlerinin belirlenmesinde kullanılır. Saflaştırma, Saflık kontrolü, Molekül ağırlığı saptama, Kalıtsal veya kalıtsal olmayan hastalık saptama, Enzim izozimlerinin saptanması (tanısal amaçlı, populasyon çalışması için, adli tıpta), İmmünolojik ve moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılır.

Dikey Midi Jel Elektroforez (TV100 YK-Cooled Twin-Plate Mini-Gel


Electrophoresis Unit)


Marka Modeli: Scie-plas / TV100 YK


 


Teknik Özellikler:


Birim Boyutları                     : 28 x 15 x 18 cm


İç Tank Boyutları                 : 16.5 x 11 x 15 cm


İç Tampon bölmesi              : 90 mL


Jel tankı                                : 1600 mL


Maksimum örnek kapasitesi: 2 x 20


Çalışma gerilimi                    : 100-150 V


Dikey Maksi Jel Elektroforez (TV100 YK-Cooled Twin-Plate Maxi-Gel


Electrophoresis Unit)


Marka Modeli: Scie-plas / TV400 YK


Teknik Özellikler:


Birim Boyutları                    : 38 x 15 x 27.5 cm


İç Tank Boyutları                 : 27 x 12.5 x 25 cm


İç Tampon bölmesi              : 700 mL


Jel tankı                                : 4200 mL


Maksimum örnek kapasitesi: 2 x 48


Çalışma gerilimi                    : 200-300 V


 


Numune Özellikleri:


Numunenin taşınma ve muhafaza koşulları:


Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.Numuneler mutlaka RNase/DNase free 0,5-2 mL’lik eppendorf tüplerde teslim edilmelidir.Çatlak, kırık ya da temiz bir görünüme sahip olmayan tüpler numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir.Numune tüpleri numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır.

 


Numunenin işlem görüp görmediği belirtilmelidir (filtrelenmiş, seyreltilmiş vb).

Sıvı numunelerin ölçülebilir protein miktarı en az 10 ng olması gerekmektedir.

Sıvı numune/numunelerin hacmi en az 10 µl en fazla 30 µl olmalıdır.

 


Uygulamalar


Protein ve oligonükleotidlerin intensity ölçümü ile yoğunluğuna bakılır. Numuneye uygulanan malzemenin protein ekspresyonunun azalması ya da artışına bakılır. Nanopartiküllerin protein içeriklerine, protein bağlanıp bağlanmadığına bakılır. Protein gibi maddelerin molekül ağırlıklarını, bulunma miktarlarını ve alt türlerinin belirlenmesinde kullanılır. Saflaştırma, Saflık kontrolü, Molekül ağırlığı saptama, Kalıtsal veya kalıtsal olmayan hastalık saptama, Enzim izozimlerinin saptanması (tanısal amaçlı, populasyon çalışması için, adli tıpta), İmmünolojik ve moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılır.


Elektroforez
Elektroforez
Elektroforez
Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum