Eş Zamanlı İndüktif Eşleşmiş Plazma - Optik Emisyon Spektrometresi ( ICP - OES )

MARKA / MODEL: Thermo Scientific / ICAP 6500ICAP 6500 ICP-OES, en yüksek verimlilik, maksimum gelişmiş örnekleme ve esnek aksesuar desteği (laser ablation gibi) sağlayan; QA / QC ve tam dalga boyu kapsamı dışında yüksek hassasiyet gerektiren analizler için kullanılır. ICAP 6500 ICP-OES sistemi TRUE SIMULTANEOUS (Gerçek Eşzamanlı)’ dır. Bu sayede numunede analiz edilen element sayısına bağlı olarak analiz süresi artmaz ya da azalmaz. Numunede bakılan element sayısı ne olursa olsun aynı sürede analiz edilir. Son teknik tasarımlarını kullanarak, cihaz, kullanıcı ayarları ve bakımın en az olduğu geniş çaplı ve rutin sıvı uygulamalar için yasal sınırlar içerisinde ileri düzeyde analiz yapabilmektedir. ICAP ICP-OES Optik Emisyon Spektrometresi, sıvı ve katı numunelerin her ikisi için de eser elementlerin analizi ve miktar ölçümü için güçlü bir tekniktir.Teknik Özellikler:


Plazma Görünümü                        : Radyal & Dual

Dalgaboyu Aralığı                         : 166,25-847,00 nm

RF Jeneratör                                  : Solid State 750-1600 W

Plazma Gaz                                     : MFC(Kütle Akış Kontrollü) 0-20 L/min

Örnek pompası                              : 4 Kanallı

Ölçüm Modları                                : Speed & Precision&Sprint

Fullframe Görüntüleme Özelliği : Var

Yardımcı Gaz                                  : MFC(Kütle Akış Kontrollü) 0-2 L/min

Nebulizör Gaz                                 : MFC(Kütle Akış Kontrollü) 0-1,5 L/min

Oto optimizasyon                          : Var


Numune Özellikleri

Analiz edilecek maddenin sulu çözeltileri kullanılmaktadır. Katı numuneler kurutulmuş ve öğütülmüş olarak getirilmektedir.


Uygulamalar

ICP-OES Optik Emisyon Spektrometresi ile;

Li,Be,B,Na,Mg,Al,Si,P,K,Ca,Sc,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Ga,Ge,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ru,Rh,Pd,Ag,Cd,In,Sn,Sb,Te,Cs,Ba,Hf,Ta,W,Re,Os,Ir,Pt,Au,Hg,Tl,Pb,Bi,La,Ce,Pr,Nd,Sm,Eu,Gd,Tb,Dy,Ho,Er,Tm,Yb,Lu,Th,U

elementlerinin tayini yapılabilmektedir

Jeoloji/Hidrojeoloji

* Kaya, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, Kaya ve toprakta altın, platin gibi değerli metal analizi, Yeraltı suyu, kaynak ve mineralli suların içme suyu kalitesinin belirlenmesinde kullanılır.

* Mineralli ve termal su analizleri, Toprak ve sularda ağır metal kirliliği tespiti, Endüstriyel hammaddelerde iz element analizleri, Hidrojeolojik çalışmalarda kullanılır.

Çevre

* Su ve atık su analizi, Toprak, çamur analizlerinde kullanılır.

Yarı-iletkenler

* Yarı-iletken Cihazı Kalite Kontrolü, Silikon devre levhası analizinde kullanılır.

Nükleer

* Nükleer atık, çalışma alanı etkisi ile kanda ve idrarda Uranyum, Uranyum zenginleştirme ölçümleri, Nükleer bir patlamada ortama yayılan düşük kütleli fizyon (parçalanma) ürünleri analizleri yapılmaktadır.

Klinik / İlaç ve Tıbbî

* Vücut sıvılarında iz metaller, Metal zehirlenmeleri, Çalışma alanı etkisi, İlaç ve besin preparatlarında iz metaller tayini yapılmaktadır.

Adlî

* Suç mahallî maddeleri tanımlamaları, Silah atışı kalıntıları, Kaynak doğrulaması yapılmaktadır.

Gıda

* İçeceklerde ve gıdalarda iz element analizleri yapılmaktadır.

Petrokimya

* Bitmiş üründe ve hammaddelerdeki safsızlıklar, Kimyasal süreç izleme, Yağ olgunluk göstergeleri tayini yapılmaktadır.

Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum