Gaz Kromatografi

Marka / Model : Thermo Scientific / Trace 1310


                      


Gaz kromatografisi, ayrışmadan buharlaşabilen bileşiklerin ayrımı ve analizi için analitik kimyada kullanılan kromatografinin yaygın bir türüdür. Buhar-fazı kromatografisi ve gaz-sıvı ayırma kromatografisi olarak da bilinir. Yaygın olarak, belirli bir maddenin saflığını test etmek veya farklı bileşenlerden oluşan bir karışımı ayırmak (ayrıca bu bileşenlerin göreceli miktarlarını tespit edilebilmek) için kullanılır. Thermo Scientific Trace 1310 GC sistemi çevre, gıda güvenliği, toksikoloji gibi birçok sektörde kullanılan bir cihazdır. Thermo Scientific Trace 1310 GC sistemi sahip olduğu FID ve ECD dedektörler ile özellikle uçucu organik ve klorlu bileşiklerde üstün performans sağlar. Headspace ve sıvı örnekleme sistemi ile birçok numune rahatlıkla analiz edilebilmektedir.


GC’nin Endüstride Çok Kullanılmasının Nedenleri:


İzomerler dahil çok karmaşık örneklerin bileşenlerine ayrılabilmesi, hızlı bir şekilde sonuç alınabilmesi, çok az düzeyde (mikrolitre) örnek gerektirmesi, sistemin çok düşük buhar basıncı gösteren örneklerde bile kullanılabilmesi, diğer aletli analiz yöntemlerine oranla daha güvenilir ve basit aletlerle analizlerin yapılabilmesi, nitel ve nicel olarak daha duyarlı sonuçların elde edilmesi ve genellikle bu sonuçların yorumlarının kullanılması, Sanayi için anında analiz yapılabilecek Gaz Kromatografisi cihazlarının geliştirilmiş olmasıdır.Teknik Özellikler:


Karakteristik RT                                        : < 0.0008 min

Karakteristik Pik Alanı                             : < 0.5 % RSD

Fırın Sıcaklık Aralığı                                  : ambient +3oC - 450oC

Sıcaklık Ayarlama Çözünürlüğü            : 0,1oC

Maksimum Fırın Rampası                       : 32

Maksimum Sıcaklık Değeri                     : 125oC

450oC - 50oC Soğutma                            : < 4 min


Minimum Basınç Ayar Noktası                 : 0.001 PSI

Maksimum Bölünme Oranı                        : 12500

Inlet Basınç Oranı                                         : 0-145 PSI

Toplam Akış Ayarlama Aralığı (H2,He)   : 0-1250 mL

Maksimum SSL Sıcaklığı                            : 400oC

FID Detektör Maks. Sıcaklığı                     : 450oC

FID MDL                                                          : < 1.8 pg C/s

FID Linear Dinamik Aralık                          : >107

FID Veri Alma Hızı                                         : 300 Hz

ECD Detektor Maksimum Sıcaklığı         : 400oC

ECD MDL                                                        : < 6 fg/s

ECD Linear Dinamik Aralık                        : > 104 lindan ile

ECD Data Alma Hızı                                     : 300 Hz


Numune Özellikleri

Analiz edilecek maddenin sulu çözeltileri kullanılmaktadır.


Uygulamalar

Biyokimya, biyoteknoloji, petrokimya, farmakoloji, Bitkisel yağlardan sterollerin ayrılmasında, genetik çalışmalarda, gıdalarda yağ asidi tayini ve bazı pestisitlerin analizlerinde, adli tıp toksikoloji laboratuvarlarında, amino asitlerin kalitatif ve kantitatif tayininde temiz su, atık su, katı atık ve atık yağ numunelerinde düşük miktarlardaki mineral yağ ve hidrokarbonların belirlenmesi amacıyla ayırma ve analiz için kullanılmaktadır.

Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum