Kalite Politikası

Politikamız; Üniversitemiz bünyesindeki Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde vermiş olduğumuz deney hizmetlerini TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun Akreditasyon şartlarında gerçekleştirmek ve sürekli geliştirmek temel amacımızdır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere:

  • Bütün bilimsel araştırmalar ve deneylerin uluslararasında kabul görmesi,
  • Laboratuvarlarımızdaki bilgilerin güvenliği ve gizliliğinin sağlanması,
  • Laboratuvar faaliyetlerinin tarafsız ve bağımsız olarak yürütülmesi,
  • Deneylerin belirtilen metotlara, standartlara, müşteri şartlarına ve yasal şartlara uygun olarak sürekli eğitilmiş laboratuvar personeli ile gerçekleştirilmesi,
  • Özel sektör ve kamudaki diğer bilimsel ve akademik kuruluşlarla işbirliği yapılması,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi,
  • Laboratuvar Kalite Sistemimizin çalışanlarımızın da katılımıyla sürekli iyileştirilmesi kalite politikamızdır. Laboratuvar personeli, kalite politikası ve dokümanlarını bilmek ve uygulamakla sorumludur. Laboratuvar Yönetimi olarak yönetim sistemi prensiplerine bağlı kalmayı ve sistemi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum