Nano Partiküllerde Partikül Boyutu ve Zeta Potansiyeli Ölçüm Cihazı

Marka / Model: Zetasizer /  Nano  ZSP      


Zetasizer / Nano ZSP cihazı; parçacık boyutu, molekül büyüklüğü, molekül ağırlığı, zeta potansiyeli, protein yükü ve reolojik özelliklerin tayininde kullanılır. Zetasizer / Nano ZSP güçlü lazer ve yeni optik özellikleriyle zeta potansiyelini, Zetasizer / Nano ZS ‘e göre 10 kat daha duyarlı olarak ölçebilir.


 


Teknik Özellikler:


Zeta Potansiyel Aralığı                             :   > ±500 mV

Partikül Boyut Ölçüm Aralığı                  :  0,3 nm-10 µm

Minimum Numune Hacmi                       : 12 µL

Molekül Ağırlığı Ölçüm Aralığı                : 1x103 Da - 2x107 Da

Sıcaklık Kontrol  Aralığı                            : 0 oC – 90 oC

Standart Lazer                                            : 10 mW,  633 nm  

Standard Trend Ölçümleri                       : Boyut-Zaman, Boyut-Sıcaklık, Zeta Potansiyel - Zaman, Zeta potansiyel - Sıcaklık


 


Numune Özellikleri

Analiz edilecek maddenin sıvı çözeltileri kullanılmaktadır.

 

Uygulamalar

Tıp, biyokimya, ilaç sektörü, seramik, polimer kimyası, optik, elektronik, yüzey modifikasyonunda, korozyon direnç ölçümlerinde ve su filtrasyonunda membranların takibi gibi çok geniş bir yelpazede kullanım alanı vardır. 

Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum