Real Time PCR

Marka / Model: Applied Biosystems / StepOnePlus


                                  


Applied Biosystems / StepOnePlus son derece basit 96 well ve 4 renk seçeneğine sahiptir. Sonuçlar ekstra güvenlik için hem cihazda hemde bilgisayarda saklanır. VeriFlex blok seçeneği, birbirinden bağımsız altı farklı peltiyer blok sayesinde PCR sırasında hassas sıcaklık kontrolü sağlar.


 


Teknik Özellikler:


Reaksiyon hacmi                               : 10-30 L

Isıl döngü hız modu                            : ± 2,2 ℃/s

Standart mod                                      : ± 1,6 ℃/s

Isıtma/soğutma ünitesinin oranı    : 4,6 ℃/s

Sıcaklık hassasiyeti                          : 0,25 ℃ (35 ℃ ‘den 95 ℃ ‘ye)

Çözünürlük                                          : 0,1 ℃

Sıcaklık aralığı                                    : 4-100 ℃


Gerçek Zamanlı PCR optimize edilmiş 6 bağımsız ısı bölgesi

Her sıcaklık bölgesi termo-döngüleme farklı koşullar için ayarlanabilir

96 oyuklu plaka (0,1 mL)

Zamanlı kantitatif PCR hızı 40 min/run (hızlı)

Zamanlı kantitatif PCR hızı 2 hr/run (standart)


Numune Özellikleri:


1.Numunenin taşınma ve muhafaza koşulları:


Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.

Numuneler mutlaka RNase/DNase free 0,5-2 mL’lik eppendorf tüplerde teslim edilmelidir.

Çatlak, kırık ya da temiz bir görünüme sahip olmayan tüpler numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir.

Numune tüpleri numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır.

Kalibrasyon doğrusunun oluşturulması için ve pozitif kontrol olarak kullanılacak olan numune tüpü özellikle belirtilerek etiketlenmelidir.


2.Gen ekspresyonu çalışmalarında her 20 µL reaksiyon için 10-100 ng cDNA kullanılır. Protein ekspresyon çalışmalarında her bir oyukta 0,1-50 ng / 2 µL olacak şekilde çalışılır. Bakılacak olan proteinlerin tipine, kullanılacak olan kite göre miktarlar değişebilmektedir.


3.Merkeze teslim edilmesi gereken konsantrasyon ve miktarlar aşağıda verilmiştir.


                                           Konsantrasyon

Total RNA                             25-500 ng/uL

mRNA                                  25-250 ng/uL

small RNA                             50-2000 pg/uL

DNA gDNA                            25-100 ng/uL

cDNA                                    25-100 ng/uL

Plasmid DNA                         25- 100 ng/uL


Uygulama Alanları


Kanser tespiti ve tedavi süreci

Mutlak tanımı kollichestvennoe NC

Kollichestvennaya derece patojenler ve GDO’lar

Gen Ekspresyonu

Tek Nükleotid polimorfizmleri (SNP)

Viral ve Bakteriyel hastalıkları

Genlerin kopya sayısı

Allel ayrımı

Genetik değişikliklerin neden olduğu hastalıklar

Real Time PCR
Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum