Termogravimetrik Analiz - Diferansiyel Termal Analiz ( TGA - DTA )

Marka / Model : Mettler – Toledo / TGA /  DSC 1 HT


TGA / DTA eşzamanlı bir tekniktir. Numunenin ağırlık değişimi ve referans ile arasındaki sıcaklık farkı kontrollü bir sıcaklık programı kullanılarak ölçülür.


 

Teknik Özellikler                                    


Sıcaklık aralığı       : 25 ºC - 1600 ºC

Isıtma zamanı        : 10 dak (25 ºC - 1600 ºC)

Soğutma zamanı   : 27 dak (1600 ºC - 25 ºC)


 


Uygulamalar

Camsı geçiş sıcaklığı, Erime sıcaklığı, Süblimleşme, Faz değişimi, Isı kapasitesi, Yüzeye çekme/ salıverme, Kütle kaybı, Oksitlenme / indirgenme, Reaksiyon Kinetiği, Reaksiyon Entalpisi hakkında bilgi vermektedir.

Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum