Kalite Akreditasyon ve Yetkilendirme


1. Akreditasyon Kapsamı

TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve kalibrasyon laboratuarlarının yeterliliği için genel şartlar

 


-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17024 Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardı


-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO 14801 Diş Hekimliği- Kemik İçi Diş İmplantları İçin Dinamik Yükleme Deneyi Akreditasyon Belgesi


2. Yetkilendirme Alınan Analizler

-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Toprakta Temel Analizler Kapsamında (Kapsam 1) Tarımsal Amaçlı Toprak Bitki  ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarları Yetki Belgesi

- T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından TS EN ISO 14801 Diş hekimliği – İmplantlar – Kemik içi diş implantları için dinamik yükleme deneyi Yetki Belgesi


3.  TURKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN TEST VE ANALİZ BAŞLIKLARI


Deneyi Yapılan Malzemeler / ÜrünlerDeney AdıDeney Metodu (Ulusal, uluslararası standardlar, İşletme içi metodlar)
Diş İmplantları ( İmplant gövdesi ve abutmentler )Diş Hekimliği- Kemik İçi Diş İmplantları İçin Dinamik Yükleme Deneyi ( Polimerik İmplantlar Hariç)

Dentistry — Implants — Dynamic loading test for endosseous dental implants ( Except polymeric implants)
TS EN ISO 14801
Kaplamalı Tekstiller, Plastikler, Ambalaj Malzemeleri, Oyuncaklar, Çocuk Kullanım ve Bakım EşyalarıFitalat Tayini ( GC-MS Kullanılarak)CPSC-CH-C1001-09.4
TekstilAzo Boyarmaddelerden İndirgenen Aromatik Aminler İçin Tayin Metodu.
Bölüm 1:Ekstraksiyon Gerekmeksizin Elde Edilebilen Belirli Azo Boyarmaddelerin Tespiti (GC-MS, HPLC-MS Kullanılarak)
TS EN 14362-1
Plastikler, Plastisol Baskılar, Plastik Kaplamalı Tekstiller, Plastik Ambalaj Malzemeleri ve Oyuncaklar (Poliflorlu Plastik Malzemeler Hariç)Toplam Kadmiyum (Cd) Tayini-Islak Ayrıştırma Metodu (ICP- OES Kullanılarak)TS EN 1122
DeriKrom VI (Cr+6) İçeriğinin Kimyasal Olarak Belirlenmesi Kolorimetrik Yöntem (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)TS EN ISO 17075-1
DeriBoyalı Derilerde Belirli Azo Boyarmaddelerin Tayini İçin Kimyasal Testler Azo Boyarmaddelerden İndirgenen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini (GC-MS, HPLC-MS Kullanılarak)TS EN ISO 17234-1
Mekanik DeneylerStandard Specification and Test Method for Metallic Bone PlatesASTM F382
Mekanik Deneyler/Vertebrektomi Modelinde Spinal İmplant Yapıları İçin Standart Test YöntemleriASTM F1717
Mekanik Deneyler/Spinal Artrodez İmplantlarında Kullanılan Ara Bağlantı Mekanizmaları ve Alt Grupların Statik ve Yorulma Özelliklerini Değerlendirmek İçin Standart Test YöntemiASTM F1798
Mekanik DeneylerDentistry — Torsion test of implant body/connecting part joints of endosseous dental implant systemsDD ISO/TS 13498
Mekanik DeneylerStatic Four-Point Bend Test MethodASTM 1264 Annex 1
Mekanik DeneylerTest Method for Determining the Torsional Properties of Metallic Bone Screws.ASTM F543 Annex 1
Mekanik DeneylerMethod for External Skeletal Fixator JointsASTM F1541 Annex 4
Deney/ DeriDeri - Boyalı derilerde belirli azo boyar maddelerinin tayini için kimyasal deneyler - Bölüm 2: 4 aminoazobenzen tayini (GC-MS, HPLC-MS Kullanılarak)TS EN ISO 17234-2
TekstilTekstil-Azo boyar maddelerden türetilen belirli aromatik aminlerin tayinleri için yöntemler Bölüm 3: 4 aminoazobenzen açığa çıkarabilen belirli azo boyar maddelerin kullanımının tespiti (GC-MS, HPLC-MS Kullanılarak)TS EN ISO 14362-3
Mekanik DeneylerTest Method for Bending Fatigue of IMFD Locking ScrewsASTM F1264 Annex 2
Mekanik DeneylerBending Fatigue Test MethodASTM F1264 Annex 3
Mekanik DeneylerStatic Torsion Test MethodASTM F1264 Annex 4
Mekanik DeneylerTest Method for Determining the Axial Pullout Strength of Medical Bone Screws.ASTM F543 Annex 3
Mekanik DeneylerTest Method for External Skeletal Fixator Pin Anchorage ElementsASTM F1541 Annex 5
Mekanik DeneylerTest Method for External Skeletal Fixator SubassembliesASTM F1541 Annex 6
Mekanik DeneylerTest Method for External Skeletal Fixator/Constructs SubassembliesASTM F1541 Annex 7
Mekanik DeneylerDetermination of endurance properties and performance of stemmed femoral components Moduler ve non-modulerISO 7206-4
Mekanik DeneylerDetermination of endurance properties of head and neck region of stemmed femoral componentsISO 7206-6
Mekanik DeneylerDetermination of resistance to static load of modular femoral headsISO 7206-10
Mekanik DeneylerDeformation test method for acetabular componentISO 7206-12HIZLI ERİŞİM