HÜBTUAM Cihaz Listesi

Laboratuvarlarımızda bulunan cihazların isimlerine aşağıda bulunan liste aracılığı ile erişebilirsiniz. Dilerseniz aşağıdaki kutucuğa aradığınız cihaz adını girerek filtreleme yapabilirsiniz.

     
Cihaz Adı Cihazın Bulunduğu Laboratuvar
  Tekstür Cihazı Gıda Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Azot-Protein Analiz Cihazı Gıda Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Fermentör Gıda Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  DNA Sequencer Analiz Cihazı Biyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Jel Görüntüleme Analiz Sistemi Biyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Elektroforez Biyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Real Time PCR Cihazı Biyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Steril Bench ( Laminar Kabin ) 2 Biyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Ultraviole - Görünür Bölge Spektroskopisi ( UV - VIS ) Spektroskopik Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Fourier Transform Infrared Spektroskopisi ( FT-IR - RAMAN ) Spektroskopik Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ( AAS ) Spektroskopik Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Eş Zamanlı İndüktif Eşleşmiş Plazma - Optik Emisyon Spektrometresi ( ICP - OES ) Spektroskopik Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Elementel Analiz Cihazı (EA) Spektroskopik Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Gaz Kramotografisi (GC) Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Gaz Kramotografisi - Triple Quadrupole Kütle Spektrometresi (GC - MS/MS) Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Sıvı Kramotografisi - Triple Quadrupole Kütle Spektrometresi (LC - MSMS) Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Jel Geçirgenlik Kromatografisi - Boyut Ayrım Kromatografisi (GPC - SEC) Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı
Örnek Hazırlama Odası  
  Nano Partiküllerde Partikül Boyutu ve Zeta Potansiyeli Ölçüm Cihazı Katalitik & Yüzey Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Yüksek Çözünürlüklü Kimyasal Sorpsiyon, Yüzey Alanı ve Gözenek Boyutlu Analiz Sistemi Katalitik & Yüzey Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Termogravimetrik Analiz - Diferansiyel Termal Analiz ( TGA - DTA ) Isı Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Diferansiyel Taramalı Kalorimetre ( DSC ) Isı Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Termomekanik Analiz Cihazı ( TMA ) Isı Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Dinamik Mekanik Analiz Cihazı ( DMA ) Isı Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Reometre Polimer Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Mikser Polimer Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Ekstruder Polimer Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Laboratuvar Tipi Mini Enjeksiyon Kalıp Hazırlama Cihazı Polimer Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Erime Akış İndeksi Cihazı Polimer Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Isı Altında Deformasyon ve Yumuşama Noktası Sıcaklıkları Belirleme Cihazı (HDT - VICAT) Polimer Analiz Teknikleri Laboratuvarı
  Yorulma Test Cihazı Mekanik Test Laboratuvarı-1
  Yorulma (5kN) Test Cihazı Mekanik Test Laboratuvarı-1
  Hızlı Darbe Test Cihazı Mekanik Test Laboratuvarı-1
  Hidrolik Pres Cihazı Mekanik Test Laboratuvarı-1
  Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Cihazı Mekanik Test Laboratuvarı-1
  Portatif Ultrasonik Test Cihazı Mekanik Test Laboratuvarı-1
  Universal Sertlik Ölçüm Cihazı Mekanik Test Laboratuvarı-2
  Strain Gauge Ölçüm Cihazı Mekanik Test Laboratuvarı-2
  Sıcak Kalıplama Cihazı Mekanik Test Laboratuvarı-2
  Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı Mekanik Test Laboratuvarı-2
  Çentik Darbe Cihazı Mekanik Test Laboratuvarı-2
  Burulma Torsiyon Pandelum Mekanik Test Laboratuvarı-2
  Aşınma Test Cihazı Mekanik Test Laboratuvarı-2
  Atmosfer Kontrollü Fırın Mekanik Test Laboratuvarı-2
  Optik Emisyon Metal Analiz Spektrometresi Mekanik Test Laboratuvarı-2
  Data Logger Mekanik Test Laboratuvarı-2
Taramalı Elektron MikroskobuSEM (Scanning Electron Microscope) Laboratuvarı
Parçacık Görüntülemeli Akış Ölçüm Cihazı PIV (Particle Image Velocymeter) Laboratuvarı
  Satıh Taşlama Cihazı Salon Gerektirmeyen Cihazlar
  Termal Kamera Salon Gerektirmeyen Cihazlar
 Sıcaklık, Nem ve Hava Hızı Ölçüm Cihazı Salon Gerektirmeyen Cihazlar
Pano Tipi Transmitter Salon Gerektirmeyen Cihazlar
 Görüntü Analiz Ölçüm Yazılımı Salon Gerektirmeyen Cihazlar
pH metre Örnek Hazırlama Odası
Gerber Santrifuj Örnek Hazırlama Odası
Tam Otomatik Yoğunluk Analizörü Örnek Hazırlama Odası
Döner Buharlaştırıcı Örnek Hazırlama Odası
Mikrodalga Nunumune Yakma Cihazı Örnek Hazırlama Odası
Soğutmalı Santrifuj Örnek Hazırlama Odası

HIZLI ERİŞİM