Yönetim Kurulu

HÜBTUAM YÖNETİM KURULU


Prof. Dr. İrfan KURTBAŞ

Müdür


 

 

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BİLİCİ

Müdür Yardımcısı


 

 

Prof. Dr. Ali KILIÇARSLAN

Mühendislik Fakültesi Dekanı


 

 

Prof. Dr. Ömer BOSTANCI

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi


 

 

Prof. Dr. Hakan GÜNGÜNEŞ

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi


 

 

Öğr. Gör. Hasan BAYLAVLI

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkan Vekili

HIZLI ERİŞİM