Yapılabilen Analizler Listesi

Yapılabilen Analizler ve Analiz Ücretleri

 

Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi HÜBTUAM Laboratuvarlarında yapılan analizlerin listesi aşağıdaki verilmiştir. Talep ettiğiniz analizlerin ücretleri ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki iletişim kanallarından numune kabul birimimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Telefon

:

0364 219 28 50

E-Posta

:

hubtuam@gmail.com

 MEKANİK TEST LABORATUVARI - 1

Laboratuvar

Analiz Adı

Analiz Kodu

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ISO7206-6 Non-Moduler Statik Testi

MK1T1

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ISO7206-6 Non-Moduler Yorulma Testi

MK1T2

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ISO 7206-4 Non- Modular Statik Testi

MK1T3

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ISO 7206-4 Non- Modular Yorulma Testi

MK1T4

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ISO7206-6 Moduler Statik Testi

MK1T5

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ISO7206-6 Moduler Yorulma Testi

MK1T6

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ISO 7206-4 Modular Statik Testi

MK1T7

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ISO 7206-4 Modular Yorulma  Testi

MK1T8

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ISO7206-12 Bipolar Cup Basma Testi

MK1T9

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ISO7206-12 Monoblock Cup Basma Testi

MK1T10

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ISO7206-12 Modular Cup Basma Testi

MK1T11

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ISO7206-10 Basma Testi

MK1T12

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ISO7206-10 Pull-Off Testi

MK1T13

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1264 Statik (Kilitli Vidalar) Testi

MK1T14

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1264 Yorulma (Kilitli Vidalar) Testi

MK1T15

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1264 Statik+Yorulma+Burulma testi

MK1T16

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1264 Statik testi

MK1T17

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1264 Burulma testi

MK1T18

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1264 Yorulma testi

MK1T19

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1541 Statik Testi

MK1T20

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1541 Dinamik (Eksenel Basma,Eğme) Testi

MK1T21

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1541 Yorulma Testi

MK1T22

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1541 Fixation Construct Dinamik 4-Nokta Eğme Testi

MK1T23

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1541 External Fixartor Joint Statik Basma/Çekme yada Laterral Eğme Testi

MK1T24

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1541 Fixation Pin (Statik Eğme) Testi

MK1T25

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1541 External Fixator Connector Statik Basma Testi

MK1T26

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1541 Fixation Construct Statik 4 Nokta Eğme Testi

MK1T27

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1541 Circular Ring bridge Statik Basma Testi

MK1T28

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1541 Statik Test

MK1T29

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1541 Static Torsion Statik Burulma Testi

MK1T30

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1541 Fixator Subassembly Statik Burulma Testi

MK1T31

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1541 Fixation Pin (Statik Burulma) Testi

MK1T32

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F384 Statik Testi

MK1T33

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F384 Yorulma Testi

MK1T34

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F2346 Statik Testi

MK1T35

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F2346 Eksenel Yorulma Testi

MK1T36

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F2346 Shear Statik Testi

MK1T37

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F2346 Shear  Yorulma Testi

MK1T38

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F2706 Oksipital Plaklar için Statik  Testi

MK1T39

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F2706 Oksipital Plaklar için Yorulma Testi

MK1T40

Mekanik Test Laboratuvarı 1

F1798 STATİK TESTİ

MK1T41

Mekanik Test Laboratuvarı 1

F1798 YORULMA TESTİ

MK1T42

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1798 Spinal Arthrodesis Implantların Boşluk Kapatma Testi

MK1T43

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1798 Spinal Arthrodesis Implantların Fleksiyon-Ekstansiyon Testi

MK1T44

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1798 Fiksasyon İmplantların Burulma Testi

MK1T45

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1717 Statik Testi

MK1T46

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1717  Yorulma Testi

MK1T47

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F2193 Spinal Skeletal Sistemlerin Statik Testi

MK1T48

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F2193 Spinal Skeletal Sistemlerin Yorulma Testi

MK1T49

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F382 Metalik Kemik Plakalarının Statik Testi

MK1T50

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F382 Metalik Kemik Plakalarının Yorulma Testi

MK1T51

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F2077 Dynamic Axial Compression ( Fatigue)

MK1T52

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F2077 Static Axial Compression

MK1T53

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F2077 Dynamic Compression -Shear

MK1T54

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F2077 Static Compression -Shear

MK1T55

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F2077 Servikal Disk /Lumpar protezlerin Statik Basma Testi

MK1T56

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F2077 Servikal Disk /Lumpar protezlerin Yorulma Testi

MK1T57

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F2077 Static Torsion

MK1T58

Mekanik Test Laboratuvarı 1

TS EN ISO 14801:2016 Kemikiçi Diş İmplantları için Dinamik Yükleme Deneyi

MK1T59

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F 2580 Yorulma Testi

MK1T60

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1800 Yorulma Testi

MK1T61

Mekanik Test Laboratuvarı 1

Fiber takviyeli polimer kompozit çekme - yorulma numunesi üretimi

MK1T62

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F564 Eğilmeli Yorulma Testi

MK1T63

Mekanik Test Laboratuvarı 1

Yorulma Analizi

MK1T64

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1820 Lever- Out Testi

MK1T65

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F1820 Push- Out Testi

MK1T66

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F2267 Servikal Disk /Lumpar protezlerin Eksenel Basma Testi

MK1T67

Mekanik Test Laboratuvarı 1

ASTM F543 Biyomekanik Vidaların Eksenel Ayrılma Dayanımı Testi (Pull-Out Testi)

MK1T68

Mekanik Test Laboratuvarı 1

Çelik Dübellerin Çekme Deneyi

MK1T69

Mekanik Test Laboratuvarı 1

İmplant Dışı Metalik Malzemelerde Statik Test (Çekme /Basma / Eğme)

MK1T70

Mekanik Test Laboratuvarı 1

Açı Ölçümü

MK1T71

Mekanik Test Laboratuvarı 1

Diş İmplantında Mikro Boşluk Testi

MK1T72

Mekanik Test Laboratuvarı 1

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü

MK1T73

Mekanik Test Laboratuvarı 1

IZOD IMPACT TEST

MK1T74

Mekanik Test Laboratuvarı 1

Hidrolik Pres

MK1T75

Mekanik Test Laboratuvarı 1

Hızlı Darbe Testi ( Oda Sıcaklığı)

MK1T76

Mekanik Test Laboratuvarı 1

Hızlı Darbe Testi ( Düşük ve Yüksek Sıcaklıklar)

MK1T77

Mekanik Test Laboratuvarı 1

Termal Görüntü Ölçümü

MK1T78

Mekanik Test Laboratuvarı 1

Ultrasonik Test

MK1T79

Mekanik Test Laboratuvarı 1

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü

MK1T80

MEKANİK TEST LABORATUVARI- 2

Laboratuvar

Analiz Adı

Analiz Kodu

Mekanik Test Laboratuvarı 2

EN ISO 3630-2 Kırılma Yeri Testi

MK2T1

Mekanik Test Laboratuvarı 2

EN ISO 3630-2 Büküm Ve Açısal Sapma İle Kırılmaya Karşı Direnç Testi

MK2T2

Mekanik Test Laboratuvarı 2

ASTM F2003 Yaşlandırma Testi

MK2T3

Mekanik Test Laboratuvarı 2

ASTM F1541 Fixation Construct Statik Burulma Testi

MK2T4

Mekanik Test Laboratuvarı 2

ASTM F1264 Burulma Testi

MK2T5

Mekanik Test Laboratuvarı 2

Yaşlandırma Testi (1 YILLIK)

MK2T6

Mekanik Test Laboratuvarı 2

ASTM F543 Biyomekanik Vidaların Burulma Testi

MK2T7

Mekanik Test Laboratuvarı 2

Sıcak Kalıplama

MK2T8

Mekanik Test Laboratuvarı 2

Starin-Stress Ölçümü*

MK2T9

Mekanik Test Laboratuvarı 2

Kaplama Kalınlığı Ölçümü

MK2T10

Mekanik Test Laboratuvarı 2

Data Logger

MK2T11

Mekanik Test Laboratuvarı 2

Çentik Darbe Testi ( Düşük Sıcaklıklar)

MK2T12

Mekanik Test Laboratuvarı 2

Çentik Darbe Testi ( Oda Sıcaklığı)

MK2T13

Mekanik Test Laboratuvarı 2

Atm. Kontrollü Fırın Kullanımı (İnert Gaz Ortamı)

MK2T14

Mekanik Test Laboratuvarı 2

Atm. Kontrollü Fırın Kullanımı

MK2T15

Mekanik Test Laboratuvarı 2

Aşınma Testi (Yağlı ortam)

MK2T16

Mekanik Test Laboratuvarı 2

Burulma Testi

MK2T17

Mekanik Test Laboratuvarı 2

Makro Sertlik Ölçümü

MK2T18

Mekanik Test Laboratuvarı 2

Aşınma Testi

MK2T19

Mekanik Test Laboratuvarı 2

ISO 13498 Diş İmplantlarının Burulma Testi

MK2T20

Mekanik Test Laboratuvarı 2

Optik Emisyon Metal Spektroskopisi

MK2T21

Mekanik Test Laboratuvarı 2

ISO 7206-13 Burulma Direnci Testi

MK2T22

BİYOLOJİK ANALİZ TEKNİKLERİ LABORATUVARI

Laboratuvar

Analiz Adı

Analiz Kodu

Biyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Elisa Cihaz okuyucu (plate okutma)

BT1

Biyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Nano drop ile okuma

BT2

Biyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Real Time PCR Metod Geliştirme

BT3

Biyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Real Time cihaz PCR Kullanımı

BT4

Biyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

RNA- DNA İzolasyonu, cDNA Sentezi

BT5

Biyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Real Time PCR Metod Geliştirme

BT6

Biyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

ISO 10993-4 Standartlarına göre Kan ile Etkileşim (Hemoliz) Deneyi

BT7

Biyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Glukometre Cihaz Doğrulama Analizi

BT8

Biyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Antimikrobiyal Etkinlik (Aktivite) Testi

BT9

Biyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Antimikrobiyal Aktivite  (Agardifüzyon) Testi

BT10

Biyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Antifungal Aktivite Testi

BT11

Biyolojik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

MİC ( minimum inhibitory concentration ) Testi

BT12

HÜCRE KÜLTÜRÜ LABORATUVARI

Laboratuvar

Analiz Adı

Analiz Kodu

Hücre Kültürü Laboratuvarı

10993-5 Standartlarına göre Sitotoksisite Deneyi

HK1

Hücre Kültürü Laboratuvarı

MTT Sitotoksiiste testi (3 tekrarlı 1 adet)

HK2

Hücre Kültürü Laboratuvarı

MTT Sitotoksiiste testi (3 tekrarlı 2-3 adet)

HK3

Hücre Kültürü Laboratuvarı

MTT Sitotoksiiste testi (3 tekrarlı 4-5 adet)

HK4

Hücre Kültürü Laboratuvarı

MTT Sitotoksiiste testi 48 saat

HK5

Hücre Kültürü Laboratuvarı

Benç Kullanımı (cihazlar hariç)

HK6

Hücre Kültürü Laboratuvarı

İkili Boyama Analizi(Apoptotik ve Nekrotik İndeksleme)

HK7

Hücre Kültürü Laboratuvarı

Hücre Kültürü Saatlik Kullanımı (Srflar hariç)

HK8

Hücre Kültürü Laboratuvarı

Hücre Kültürü Günlük Kullanımı (Sarflar dahil)

HK9

Hücre Kültürü Laboratuvarı

CO2 İnkübatör kullanımı

HK10

Hücre Kültürü Laboratuvarı

Biyogüvenlik Kabin Kullanımı

HK11

Hücre Kültürü Laboratuvarı

-86 oC Derecede Örnek Saklama Cihaz Kullanım

HK12

Hücre Kültürü Laboratuvarı

Biyoloji Metod Geliştirme

HK13

Hücre Kültürü Laboratuvarı

Optik Mikroskop Analizi

HK14

TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU (SEM) LABORATUVARI

Laboratuvar

Analiz Adı

Analiz Kodu

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı

1 Numune görüntü/analiz (ETD, CBS, LFD, ESEM dedektörleri ile)

TEM1

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı

1 Numune görüntü/analiz (WetSTEM dedektörü ile)

TEM2

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı

1 Numune görüntü/analiz (Back scatter dedektörleri ile) analizi

TEM3

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı

EDS Analizi (Nokta ve Alan Taraması)

TEM4

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı

EDS Analitik Haritalama (Mapping)

TEM5

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı

Numune hazırlama (altın ya da karbon kaplama) (6 adet numuneye kadar)

TEM6

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı

Örnek Hazırlama (Kesme, zımparalama, parlatma)

TEM7

KROMATOGRAFİK ANALİZ TEKNİKLERİ LABORATUVARI

Laboratuvar

Analiz Adı

Analiz Kodu

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

GC-MSMS Kalitatif Madde Analizi

KR1

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

GC-MSMS Kantitatif Madde Analizi

KR2

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

GC-MS Kalitatif Madde Analizi

KR3

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

GC-MS Kantitatif Madde Analizi

KR4

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

GC-MS Kütüphane Taraması

KR5

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

GC - Kalitatif Madde Analizi

KR6

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

GC- Kantitatif Madde Analizi

KR7

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

GC-MS Head Space Kalitatif Madde Analizi

KR8

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

GC-MS Head Space Kantitatif Madde Analizi

KR9

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

GC-MS Head Space Kütüphane Taraması

KR10

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

LC-MSMS Kalitatif Madde Analizi

KR11

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

LC-MSMS Kantitatif Madde Analizi

KR12

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

HPLC İle Glikoz, Fruktoz ve Sakkaroz Tayini

KR13

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

HPLC ile HMF (hidroksimetilfurfural) Analizi

KR14

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Kromotografi- Bal Paketi (Şeker Profili + HMF)

KR15

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Uçucu (Esansiyel) Yağ Eldesi (Clevenger Yöntemiyle)

KR16

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Soxhlet Yöntemi ile Sabit yağ Eldesi

KR17

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Yağ Asidi Kompozisyonunun Belirlenmesi (GC-FID)

KR18

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Uçucu (Esansiyel) Yağ İçeriğinin Belirlenmesi (GC-MS)

KR19

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Vitamin Türevleri (α – tokoferol, β – tokoferol, γ – tokoferol, δ – tokoferol)

KR20

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

LC-MS/MS ile 20 adet Fenolik bileşiğin kalitatif analizi

KR21

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

LC-MS/MS ile 20 adet Fenolik bileşiğin kantitatif analizi

KR22

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

TS EN 14820 Ek B Ye Göre Havası Boşaltılmış Kapların Emme Hacim Testi

KR23

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Havası Boşaltılmış Kaplar İçin Sızdırmazlık Testi

KR24

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

EN ISO 14820 Ek D Tüpün Sağlamlık Testi

KR25

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Lee-White Yöntemiyle Pıhtılaşma Performans Pıhtılaşma Testi

KR26

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Cerrahi aletlerde bakır sülfat deneyi (TS 5172 ENISO 13402)

KR27

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Cerrahi aletlerde kaynar su deneyi (TS 5172 EN ISO13402)

KR28

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Cerrahi aletlerde ısıl deneyi (TS 5172 EN ISO13402)

KR29

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

GPC-SEC Jel Geçirgenlik-Boyut Ayırım Kromatografisi

KR30

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Ayakkabı Analizleri

 

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Ftalat analizi (DINP-DEHP-DBP-DIDP-BBP-DNOP)

KR31

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Azo Boyar-22 Bileşen (Deri ve Tekstil numuneleri)

KR32

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Cr VI (Krom 6) Tayini (Kalorimetrik Yöntem)

KR33

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

DOT (Dioktiltin ) Analizi (Organik Kalaylı Bileşen Testi)

KR34

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Kadmiyum (Cd) Testi (Yaş Yakma Yöntemi)

KR35

Kromatografik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

PAH Analizi (Poliaromatikhidrokarbon Testi)

KR36

SPEKTROSKOPİK ANALİZ TEKNİKLERİ LABORATUVARI

Laboratuvar

Analiz Adı

Analiz Kodu

Spektroskopik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

AAS - Alevli Analiz

SP1

Spektroskopik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

AAS - Grafit Fırın ile Analiz

SP2

Spektroskopik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

UV-VİS - Çözünür madde analizi

SP3

Spektroskopik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

FT-IR RAM. - FT-IR Spektrum Analizi

SP4

Spektroskopik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

FT-IR RAM. - Raman Spektrum Analizi

SP5

Spektroskopik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Elementel Analiz - C, N, S, O ve H Miktarı (%)

SP6

Spektroskopik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

ICP-OES - Element Analizi

SP7

Spektroskopik Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Mikrodalga Yakma Sistemi - Örnek Hazırlama (Numune Yakma)

SP8

 

 

 

POLİMER LABORATUVARI

Laboratuvar

Analiz Adı

Analiz Kodu

Polimer Laboratuvarı

Reolojik Analiz

PL1

Polimer Laboratuvarı

Mikser, Ekstruder, Laboratuvar Tipi Mini Enjeksiyon Kalıp Hazırlama Cihazı Kullanımı

PL2

Polimer Laboratuvarı

Erime Akış İndeksi Ölçümü

PL3

Polimer Laboratuvarı

Isı Altında Deformasyon ve Yumuşama Noktası Sıcaklıkları Belirlenmesi

PL4

TOPRAK LABORATUVARI

Laboratuvar

Analiz Adı

Analiz Kodu

Toprak Laboratuvarı

KAPSAM 1 (pH, Toplam Tuzluluk, Bünye, Kireç, Organik Madde, Potasyum, Fosfor) Toprak Analizi

TL1

Toprak Laboratuvarı

Saturasyon Analizi

TL2

Toprak Laboratuvarı

Toplam Tuz Analizi

TL3

Toprak Laboratuvarı

pH Analizi

TL4

Toprak Laboratuvarı

Fosfor Analizi

TL5

Toprak Laboratuvarı

Potasyum Analizi

TL6

Toprak Laboratuvarı

Kireç Analizi

TL7

Toprak Laboratuvarı

Toplam Organik Madde Analizi

TL8

ISISAL ANALİZ TEKNİKLERİ LABORATUVARI

Laboratuvar

Analiz Adı

Analiz Kodu

Isısal Analiz Laboratuvarı

DSC Analizi

IS1

Isısal Analiz Laboratuvarı

Isı Kapasitesi Analizi

IS2

Isısal Analiz Laboratuvarı

TGA Analizi

IS3

Isısal Analiz Laboratuvarı

TMA Analizi

IS4

Isısal Analiz Laboratuvarı

DMA Analizi

IS5

KATALİTİK & YÜZEY ANALİZ TEKNİKLERİ LABORATUVARI

Laboratuvar

Analiz Adı

Analiz Kodu

Katalitik & Yüzey Analizleri Laboratuvarı

Tek noktalı BET Analizi

KY1

Katalitik & Yüzey Analizleri Laboratuvarı

Çok noktalı BET analizi

KY2

Katalitik & Yüzey Analizleri Laboratuvarı

Çok Noktalı BET Analizi + Gözenek Boyutu

KY3

Katalitik & Yüzey Analizleri Laboratuvarı

Zeta Potansiyel

KY4

Katalitik & Yüzey Analizleri Laboratuvarı

ZetaSizer Boyut Analizi

KY5

Katalitik & Yüzey Analizleri Laboratuvarı

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı Hizmeti

KY6

PIV LABORATUVARI

Laboratuvar

Analiz Adı

Analiz Kodu

PIV Laboratuvarı

Parçacık Görüntülemeli Akış Ölçümü(PIV)

PIV1

PIV Laboratuvarı

Mikro Akış Parçacık Görüntülemeli Ölçümü(Micro-PIV)

PIV2

GIDA ANALİZ TEKNİKLERİ LABORATUVARI

Laboratuvar

Analiz Adı

Analiz Kodu

Gıda Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Tekstür Analizi

GD1

Gıda Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Protein Tayini

GD2

Gıda Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Toplam Yağ Tayini – Süt ve süt ürünlerinde

GD3

Gıda Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Tuz Tayini

GD4

Gıda Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Küf ve Maya Sayımı

GD5

Gıda Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı

GD6

Gıda Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Toplam Koliform Sayımı (Katı Ortam)

GD7

Gıda Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Staphylococcus aureus Aranması

GD8

Gıda Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Sütte Alkol Testi

GD9

Gıda Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Serbest Asitlik Tayini Analizi

GD10

Gıda Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Gıda Lab. Bal Paketi (Nem, pH, Serbestlik, İletkenlik Analizleri)

GD11

Gıda Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Kül Analizi

GD12

Gıda Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Kuru Madde Analizi

GD13

Gıda Analiz Teknikleri Laboratuvarı

Titrasyon Asitliği

GD14

BAL ANALİZİ

Laboratuvar

Analiz Adı

Analiz Kodu

BAL ANALİZİ

IHC 2009 Metoduna göre Fruktoz Analizi ( HPLC )

BAL1

BAL ANALİZİ

IHC 2009 Metoduna göre Glukoz Analizi ( HPLC )

BAL2

BAL ANALİZİ

IHC 2009 Metoduna göre Sakkaroz Analizi ( HPLC )

BAL3

BAL ANALİZİ

IHC 2009 Metoduna göre Diastaz sayısı Analizi ( Spektrofotometrik )

BAL4

BAL ANALİZİ

IHC 2009 Metoduna göre HMF Analizi ( HPLC )

BAL5

BAL ANALİZİ

IHC 2009 Metoduna göre Prolin Analizi ( Spektrofotometrik )

BAL6

BAL ANALİZİ

IHC 2009 Metoduna göre İletkenlik Analizi ( EC )

BAL7

BAL ANALİZİ

IHC 2009 Metoduna göre Serbest asitlik sayısı Analizi ( Titrimetrik )

BAL8

BAL ANALİZİ

IHC 2009 Metoduna göre Nem % Analizi ( Nem tayini )

BAL9

BAL ANALİZİ

IHC 2009 Metoduna göre pH Analizi ( pH metre )

BAL10

BAL ANALİZİ

BAL ANALİZ PAKETİ (BAL Kodlu Tüm Analizler)

BAL11

DİĞER CİHAZLAR

Laboratuvar

Analiz Adı

Analiz Kodu

Diğer Cihazlar

Liyafilizatör

DC1

Diğer Cihazlar

Distile su

DC2

Diğer Cihazlar

Ultra saf su

DC3

Diğer Cihazlar

Kül Fırını

DC4

Diğer Cihazlar

pH tayini

DC5

Diğer Cihazlar

Mikrodalga fırın ile parçalama

DC6

Diğer Cihazlar

Etüv kullanımı

DC7

Diğer Cihazlar

Ultrasonik banyo

DC8

Diğer Cihazlar

Hassas Terazi

DC9

Diğer Cihazlar

Isıtıcılı manyetik karıştırıcı

DC10

Diğer Cihazlar

Vortex

DC11

Diğer Cihazlar

Soxhlet ekstraksiyonu

DC12

Diğer Cihazlar

Sıvı azot tankı-numune saklama (Aylık)

DC13

Diğer Cihazlar

Sıvı Azot (en az 3 LT)

DC14

 

 

 

HIZLI ERİŞİM